Øget salg og bundlinje

På webinaret får du et lille indblik i, hvordan du kan bruge markedsanalyse og værdibaseret prisfastsættelse til at skabe øget salg og bundlinje. "Anvendt Markedsanalyse" og "Værdibaseret prisfastsættelse" er begge fag på HD i Strategisk Salg og Marketing på Aarhus BSS, som du også kan høre mere om på webinaret.

Et tæt samarbejde mellem salg og marketing er nøglen til øget salg og bundlinje. Sammen har I et fælles mål, nemlig kunden. Med en fælles referenceramme og de rigtige værktøjer kan salg og marketing i samarbejde øge mulighederne for succes.

En fælles forståelse for markedet er afgørende for at skabe synergi mellem salg og marketing. Markedsanalyse er et af de redskaber, som skaber grundlaget for jeres vækstplaner. Det er også vigtigt, at du har indgående kendskab til, hvordan jeres produkt og/eller serviceydelser skaber værdi hos kunderne. Med udgangspunkt i kundernes værdioplevelse kan du integrere viden om konkurrenter og omkostninger, når du skal prisfastsætte dine produkter og/eller serviceydelser og således skabe en langsigtet og profitoptimerende prisstrategi.

Der vil efter hvert oplæg være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Det er gratis - sådan deltager du

Tirsdag 19. maj kl. 09.00-10.30
Du deltager i webinaret via din computer eller via din tablet/smartphone. Det er en god idé med høretelefoner, men du har ikke brug for webcam. Webinaret udbydes af Aarhus BSS.

Læs mere og tilmeld dig her