Vestjysk Seniorklub


Formand: Sten Toft Hansen
tlf. 7515 4534 / bstofthansen@youmail.dk


 
HUSK bindende tilmelding senest 8 dage før.
 

December

Torsdag 13. december kl. 13:00

Julefrokost, Kirkegade 51. Vi starter med frokosten. Derefter hygger vi os med bankospil. Klubben sørger for præmier.

Arrangementet koster 150 kr. alt inkl. og ledsager er velkommen. 

Januar

Torsdag 10. januar 2019 kl. 9.30.

Generalforsamling, Kirkegade 51.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne.

 

Bestyrelse

Steen Toft Hansen tlf. 75154534/26192872, bstofthansen@youmail.dk
Holger Bertelsen tlf. 28600380, lh.bertelsen@esenet.dk
Henning Frølund tlf. 40640958, frolund@profil-data.dk
Knud Kjærsgaard tlf. 21687226 knud-vibeke@esnet.dk
Henry Nielsen tlf. 50665767, hnhn@bbsyd.dk

Kontingentet er 300 kr. og betaling kan ske på foreningens konto: 7606-4073901.