Vestjysk Seniorklub


Formand: Sten Toft Hansen
tlf. 7515 4534 / bstofthansen@youmail.dk


 
HUSK bindende tilmelding senest 8 dage før.
 

Oktober

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 10:00

Kirkegade 51, Vi får besøg af advokat Karina Schmidt fra Advokathuset, der vil fortælle om testamenter, arv  og lignende.

Arrangementet er gratis og ledsager er velkommen.

November

Torsdag den 11. november kl. 9:30

Bowling, Vi starter som sædvanlig med kaffe i Kirkegade. Derefter Bowling hos Fun Bowling Glarmestervej 8-12.

Dagen afsluttes med de traditionelle Gule ærter på restaurant Sydvesten, Fiskerihavnsgade 6. Pris 100 kr.

December

Torsdag den 13. december kl. 13:00

Julefrokost, Kirkegade 51. Vi starter med frokosten. Derefter hygger vi os med bankospil. Klubben sørger for præmier.

Arrangementet koster 150 kr. alt inkl. og ledsager er velkommen. 

Bestyrelse

Steen Toft Hansen tlf. 75154534/26192872, bstofthansen@youmail.dk
Holger Bertelsen tlf. 28600380, lh.bertelsen@esenet.dk
Henning Frølund tlf. 40640958, frolund@profil-data.dk
Knud Kjærsgaard tlf. 21687226 knud-vibeke@esnet.dk
Henry Nielsen tlf. 50665767, hnhn@bbsyd.dk

Kontingentet er 300 kr. og betaling kan ske på foreningens konto: 7606-4073901.