Vestjysk Seniorklub


Formand: Steen Toft Hansen
tlf. 7515 4534 / bstofthansen@youmail.dk


Husk bindende tilmelding senest 8 dage før.

Bestyrelse

Steen Toft Hansen tlf. 75154534/26192872, bstofthansen@youmail.dk
Henning Frølund tlf. 40640958, frolund@profil-data.dk
Ebbe Petersen tlf. 51820011 ebbe.pe@gmail.com
Kaj Aage Pedersen tlf. 51779623, lkaap@hotmail.com

Suppleant: Henry Nielsen tlf. 50665767, hnhn@bbsyd.dk

Kontingentet er 300 kr. og betaling kan ske på foreningens konto: 7606-4073901.

Ved tilmelding til arrangementer, hæfter man, fordi vi f.eks. har bestilt mad eller lignende.

 

Torsdag 13. oktober kl. 10

Besøg af Advokat Karina Schmidt, hvor vi skal blive klogere på både fremtidstestamente og almindeligt testamente. Du er velkommen til at tage en ledsager med. 

Arrangementet finder sted på Kirkegade 51. 

Husk tilmelding! 

 

Onsdag 9. november kl. 12

Vi mødes ved Funn bowling, hvor vi bowler og derefter nyder det sædvanlige gule ærter m.v. på Sydvesten. 

Prisen er 100 kr. og betalingen gælder som tilmelding. 

 

Torsdag 15. december kl. 12

Julefrokost i Kirkegade 51. Du er velkommen til at tage en ledsager med. 

Prisen er 150 kr. pr. person. Foreningen vil sørge for præmier til banko som sædvanligt - betalingen gælder som tilmelding.