Sydøstjysk Seniorklub


Formand: Jørn Vinther
tlf. 2372 2425 / jornvinther48@gmail.dk     


 

Kontonummer: 9570-12791313

Generalforsamling

Onsdag 8. februar kl. 17.00

Dagsorden iflg, vedtægterne.

Sted:

Domus Sønderåen 1, 7100 Vejle.

Parkering ved bagenden af bygningen over mod bebyggelsen "De Fem Søstre", hvor der forefindes Parkering.

Pris:

Gratis

Tilm.:

Frist for tilmelding senest 30. januar af hensyn til traktement.

Jørn Vinther
Tlf. 23722425 eller mail jornvinther48@gmail.com