Sydøstjysk Seniorklub


Formand: Jørn Vinther
tlf. 2372 2425 / jornvinther48@gmail.dk     


 

General forsamling i Sydøstjysk Seniorklub 

9. februar 2022 kl. 17:00 afholdes generalforsamlingen i Sydøstjysk Seniorklub. 

Dagsorden i henhold til vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf
  4. Indkomne forslag
  5. Næste års budget, herunder kontingent og godkendelse heraf
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 1. suppleant
  8. Valg af 1. revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt
Sted:

Domus, Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle.

Ved bagenden af bygningen, der vender over mod bebyggelsen ”De fem søstre”, der forefindes parkering på stedet.

Tid og dato: 9. februar - kl. 17.00
Pris:

Gratis for medlemmer

Tilm.:

Tilm.: Senest 29.jan 2022 af hensyn til traktement

Til Jørn Vinther tlf. 23722425 eller

Mail: jornvinther48@gmail.com


Mød frem og gør din indflydelse gældende, husk indbetaling af kontingent senest 5. januar 2022.

Kontonummer: 9570-12791313