Sydøstjysk Seniorklub


Formand: Jørn Vinther
tlf. 2372 2425 / jornvinther48@gmail.dk     


 

GENERALFORSAMLING 2021

ONSDAG, 27. OKTOBER 2021 KL. 17:00 DOMUS, VED SØNDERÅEN 1, 7100 Vejle.

Ved bagenden af bygningen, som vender over mod bebyggelsen De Fem Søstre. Der forefindes parkering. Tilmelding af hensyn til traktement.

DAGSORDEN:

Pkt. 1. VALG AF DIRIGENT

Pkt. 2. FORMANDENS BERETNING

PKT. 3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB

PKT. 4. NÆSTE ÅRS BUDGET, HERUNDER KONTINGENT

PKT. 5. INDKOMNE FORSLAG

PKT. 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER X)

PKT. 7. VALG AF SUPPLEANT XX)

PKT. 8. VALG REVISOR OG REVISORSUPPLEANT XXX)

Pkt. 9. EVENTUELT

X) PÅ VALG ER:

KAJ CHRISTENSEN (VILLIG TIL GENVALG)

SVEND BRØNDUM (VILLIG TIL GENVALG)

XX) PREBEN BERTHELSEN (VILLIG TIL GENVALG)

XXX) REVISOR: EJNAR MØLLER SIMONSEN (VILLIG TIL GENVALG)

REVISORSUPPLEANT: VAKANT