Sønderjysk Seniorklub


Formand: Bjarne Rasmussen
tlf. 74 45 04 24 - Mail


 
Spørgsmål om dette eller andet vedr. vores forening, så kontakt blot Flemming Gram på mail: flg@privat.dk - tlf. 4053 2904 eller Carsten Kortegaard mail: sortmejsevej2@post.tele.dk - telefon 3058 3344

  

Generalforsamling

Torsdag 31. januar kl. 17.00

Dagsorden i henhold til vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf
  4. Indkomne forslag
  5. Næste års budget, herunder kontingent og godkendelse heraf
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bjarne-Carl Otto og Leif
  7. Valg af 1 suppleant
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forman-den i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kontingent skal være betalt inden afstemningen på generalforsamlingen for at få stemmeret.
Kontingent kr. 350,-

Sted:

Restaurant Skyttegården, Hjelmallé 44,
6200 Aabenraa

Forpl.: Gule ærter med tilbehør
Pris: Gratis. Drikkevarer for egen regning
Tilm.:

Senest 25. januar
til Flemming Gram, tlf. 4053 2904, eller mail flg@privat.dk.

 

Gråsten slot og al-sang Holbøl Landbohjem

Tirsdag 5. marts kl. 14.30

Kl. 15.30 Besøger vi Gråsten Slot, hvor vi får en guidet rundvisning på slottet og den tilhørende kirke.

Kl. 18.00 Mødes vi på Holbøl Landbohjem, Storegade 14, Holbøl. Hvor vi får serveret en aften menu, og herefter deltager vi arrangementet al-sang.

Sted: Den Gamle Kro, Slotsgade 6, Gråsten
Forpl.: Eftermiddagskaffe og aften menu
Pris: 225 kr. pr. deltager. Drikkevarer for egen regning
Tilm.:

Senest 25. februar
til Flemming Gram, tlf. 4053 2904, eller mail flg@privat.dk.

 

Sejltur med den nye dambåd Dorthea, på Haderslev Dam

Torsdag 25. april kl. 15.00

Kl. 16.00 Sejltur med den nye Dambåd Dorthea, rundt i Haderslev yder– og inderdam.

Kl. 18.00 Nyder vi en aftenmenu på en restaurant i Haderslev.

Sted: Danhostel Haderslev, Erlevvej 34.
Forpl.: Eftermiddagskaffe og aften menu
Pris: 275 kr. pr. deltager. Drikkevarer for egen regning
Tilm.:

Senest 19. april
til Flemming Gram, tlf. 4053 2904, eller mail flg@privat.dk.

 

Heldags bustur til Sydfyn

Onsdag 22. maj 

Opsamlingssteder:
Kl. 7.00 Ringriderpladsen Sønderborg
Kl. 7.30 Circle - K tanken Rødekro
Kl. 8.00 OK Tanken Hammelev

Vi holder formiddagspause på en rasteplads undervejs, hvor der serveres kaffe og rundstykker.
Der kan købes kaffe, the, øl eller vand i bussen.
Vi skal besøge museet ”Fattiggården” i Svendborg, hvor vi vil få en guidet rundvisning.
Herefter sejltur med udflugtsbåden ”Helge” fra Svendborg til Tåsinge, hvor den sejler til Valdemar Slot, som vi også skal besøge.
Undervejs bliver der serveret håndmadder om bord.
På hjemvejen besøger vi en hyggelig restaurant på Fyn, hvor der serveres en aftenmenu.

Forpl.: Kaffe og rundstykker, håndmadder, aftenmenu
Pris: 495 kr. pr. deltager. Drikkevarer for egen regning
Tilm.:

Senest 13. maj
til Flemming Gram, tlf. 4053 2904, eller mail flg@privat.dk.