Sønderjysk Seniorklub


Formand: Carl Otto Nielsen
tlf. 74624430 / 40144430 - Mail


 
Tilmelding og betaling til alle arrangementer Henrik Juhler på mail: henrikjuhler@gmail.com - tlf. 60 72 28 31
Konto: 7751 1088294

 

Generalforsamling

Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17.00

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kontingentet på 350,- kr, skal være betalt inden afstemningen på general-forsamlingen for at få stemmeret.

Dagsorden i henhold til vedtægter.
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf
4 Indkomne forslag
5 Næste års budget, herunder kontingent og godkendelse heraf
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Carl Otto Nielsen, Henrik Juhler, Leif Schmidt og Erik List. Plus der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Flemming Gram.
7 Valg af 1 suppleant
8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9 Eventuelt

Sted:

Hotel Kløver Es
Brystrupvej 2, 6230 Rødekro

Tid og dato: Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17.00
Pris: Gratis
Foreningen er vært ved Gule ærter med tilbehør samt to genstande øl/vand
Tilm.:

Tilmelding: Senest tirsdag d. 17. januar 2023

Info: Henrik Juhler

Mobil: 6072 2831

Mail – henrikjuhler@gmail.com

 

Kør-selv tur til Fleggaards centrallager i Harrislee

Onsdag den 19. april 2023

Kl. 13.30 - Mødested på Frøslev Kro, Vestergade 3, 6330 Padborg.
Her får vi serveret eftermiddagskaffe.
Kl . 14.15 afgang til Fleggaard, hvor vi kører i samlet flok, anført af vores guide fra Fleggaard. Vi får en guidet rundvisning på centrallageret og forkla-ring om, hvordan varerne bliver leveret hertil, og videre ud i deres butikker. Besøget hos Fleggaard varer ca. halvanden time. Herefter kører vi retur til Frøslev Kro og får serveret en aftenmenu.

Sted:

Mødes ved Frøslev Kro

Tid og dato: Onsdag den 19. april 2023 kl. 13.30
Pris: Pris pr. person der 175,- kr. drikkevarer for egen regning
Tilm.:

Tilmelding: Senest onsdag den 12. april.

Info: Henrik Juhler

Mobil: 6072 2831

Mail – henrikjuhler@gmail.com

 

Onsdag den 17. maj Sejltur med fjordbåden Helene, Haderslev havn

Mere om denne tur følger, da man endnu ikke har 2023 programmet klar, med hensyn til afgangstider, priser m.m.

Heldags bustur til Egeskov slot på Fyn

Onsdag den 14. juni 2023

Opsamlingssteder: kl. 9.00 Ringriderpladsen i Sønderborg
                               kl. 9.30 Circle K i Rødekro
                               kl. 9.45 OK tanken i Hammelev
Vi holder pause på en rasteplads undervejs, hvor der serveres rundstykker, kaf-fe/the. Frokosten bliver i form af ”håndmadder” ved ankomst til Egeskov .
På Egeskov Slot får vi en guidet rundvisning på slottet og i parkens haver.
Se mere om Egeskov Slot på www.egeskov.dk
Forvent hele eftermiddagen vil foregå på Egeskov, noget af tiden på egen hånd.
På hjemturen gør vi holdt på Den Gamle Grænsekro i Taps, hvor vi får serveret aften menu.

Sted:

Mødes i Sønderborg eller Rødekro

Tid og dato: Onsdag den 14. juni 2023 kl. 09.00
Pris: 495,- kr. pr person, drikkevarer for egen regning
Tilm.:

Tilmelding: Senest mandag den 5. juni

Info: Henrik Juhler

Mobil: 6072 2831

Mail – henrikjuhler@gmail.com