Seniorklub Fyn


Formand: Bjarne Sønderskov
Tlf.: 22 73 18 49 - wibs@mail.dk

Tilmelding til konstitueret kasserer, med mindre andet er anført - Ole Bjerre Ørsager: tlf. 40163246 E-mail: ole@teca.dk Betaling til arrangementer indbetales på kontonummer: 9570-13160090 (husk at påføre medlemsnr. ved indbetalingen)


  

Bowling-vennerne

Hver torsdag kl. 13-15 med opstart 6. august 
Som skrevet rundt kan vi også her i SeniorKlub Fyn Nyt meddele BOWLING-VENNERNE, at vi på glædelig vis, efter Coronapausen, starter igen torsdag den 6. august. Vi glæder os helt fantastisk! Der er samtidig tale om ”Sidste DM-Udtagelses-turnering”.

Vor pris er steget med 3% for baneleje; men vi har besluttet at fastholde prisen på 75 kr. pr. gang (som er 2 timer, inkl. kaffe). Den efterfølgende torsdag, den 13. august, afholder vi DM.

Har du, og din ledsager, lyst til at prøve bowling; så er I mere end velkomne - og første gang er gratis.

Sted: Odense Bowlinghal
Forpl.: Inkl. kaffe
Pris: 75 kr. pr. gang
Tilm.  Preben Keller, tlf. 23 21 82 09 eller mail: prebenkeller@sport.dk

 

Seniorklub Fyns Generalforsamling

Tirsdag 28. februar 2023 kl. 11.00

SeniorKlubben er vært med 2 stk. smørrebrød, ostemad samt 1 øl eller 1 sodavand som afslutning på General-forsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 21 dage før General-forsamlingens afholdelse.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Aflæggelse af regnskab, og godkendelse heraf
4. Næste års budget (herunder kontingent og
godkendelse heraf)
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand : Bjarne Sønderskov (modtager genvalg)
Konst. kasserer : Jørgen Vejsholt (modtager valg)
7. Valg af 1-2 suppleanter
Flemming Johansen (modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant
Revisor: Børge Vinther (modtager genvalg)
Revisor-suppleant: Gorm Jensen (modtager genvalg)
9. Eventuelt

Sted: "Huset", Skt. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C
Forpl.: 2 stk. smørrebrød, ostemad samt 1 øl eller 1 sodavand
Tilm.  Tilmelding skal ske til: Bjarne Sønderskov, Formand
Tlf. 22 73 18 49 eller e-mail: wibs@mail.dk
Møder man op uden tilmelding, er der ingen bespisning

 

Foreløbig kalender for 2023
Februar - 28. februar: Den årlige Generalforsamling
April - Virksomhedsbesøg/minigolf med efterfølgende frokost i Kerteminde*
Maj - 22. maj: 8 dages flyrejse til Side i Tyrkiet (yderligere info kommer)
Juni - 17. juni: 1-dags bustur til Ree Park Safari i Ebeltoft (med frokost)
August - Revy eller musical
September - 8. sep.: 1- dags bustur til Jesperhus Blomsterpark i Grindsted, Nykøbing M. (med frokost)
Oktober - Virkesomhedsbesøg
November - Det årlige bankospil
December - Den årlige Julefrokost