Seniorklub Fyn


Formand: Bjarne Sønderskov
Tlf.: 22 73 18 49 - wibs@mail.dk

Tilmelding altid til kasserer Poul Erik Kruse, med mindre andet er anført. 


 

Virksomhedsbesøg hos Bryggeriet Vestfyen

28. januar kl. 10.00

Besøget starter kl.10.00 og varer ca. 2 timer (man sørger selv for transport).

Bryggeriet Vestfyen er Danmarks 4. største bryggeri, og det er en af landets største producenter af specialøl. Bryggeriet har brygget øl siden 1885 og har i dag en række smagfulde brands som Willemoes, Bryggeriet Frejdahl og Jolly Cola i porteføljen. Der produceres nu øl og sodavand i forskellige typer, af fla-sker og på dåse, til egne mærker og private labels; ligesom der lønproduceres for andre bryggerier. Rundviser Villy Westring fortæller om bryggeriets historie og tager os med på en spændende tur gennem hele bryggeprocessen, og der vil efterfølgende være rig mulighed for prøvesmagning af bryggeriets mange spændende produkter af både øl og sodavand.

Sted:

Bryggeriet Vestfyen 
Fåborgvej 4
5610 Assens

Pris:

100 kr. pr. person, der indbetales på 
konto-nr. 0828-0002151502

Tilm.:

Senest 19. januar

 

Årets generalforsamling

18. februar kl. 11.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab (og godkendelse heraf)
 4. Næste års budget (herunder kontingent og godkendelse heraf)
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Kasserer : Poul Erik Kruse (modtager genvalg)
  Bestyr. medlem: Poul Henriksen (modtager genvalg)
 7. Valg af 1-2 suppleanter
  Alex Tobiassen og Maria Jensen (begge modtager genvalg)
 8. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant
  Revisor, Henning Jørgensen (modtager genvalg)
  Revisor-suppleant, John Søborg (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

SeniorKlubben er vært med 2 stk. smørrebrød, 1 ostemad samt en øl eller en sodavand som afslutning på general-forsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før general-forsamlingens afholdelse.

Husk bilregistrering, når I kommer, for at undgå bøde

PS: Giv jer tilkende, hvis I er interesseret i bestyrelsesarbejde, idet vi altid har brug for friske kræfter.

Sted:

”Huset”, Skt. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C

Pris:

Gratis

Tilm.:

Tilmelding sker til: Bjarne Sønderskov, formand
Tlf. 22 73 18 49 eller e-mail: wibs@mail.dk
Møder man op uden tilmelding, er der ingen bespisning