Seniorklub Fyn


Formand: Bjarne Sønderskov
Tlf.: 22 73 18 49 - wibs@mail.dk

Tilmelding til konstitueret kasserer, med mindre andet er anført - Ole Bjerre Ørsager: tlf. 40163246 E-mail: ole@teca.dk  


  

Bowling-vennerne

Hver torsdag kl. 13-15 med opstart 6. august 
Som skrevet rundt kan vi også her i SeniorKlub Fyn Nyt meddele BOWLING-VENNERNE, at vi på glædelig vis, efter Coronapausen, starter igen torsdag den 6. august. Vi glæder os helt fantastisk! Der er samtidig tale om ”Sidste DM-Udtagelses-turnering”.

Vor pris er steget med 3% for baneleje; men vi har besluttet at fastholde prisen på 70 kr. pr. gang (som er 2 timer, inkl. kaffe). Den efterfølgende torsdag, den 13. august, afholder vi DM.

Torsdag den 20. august afholder vi så afslutnings- og gensynsfest, hvor Korup Steak House har garanteret os uændret pris. Har du deltaget 19 gange i afslutningsfesten er arrangementet gratis.

Har du, og din ledsager, lyst til at prøve bowling; så er I mere end velkomne - og første gang er gratis.

Sted: Odense Bowlinghal
Forpl.: Inkl. kaffe
Pris: 70 kr. pr. gang
Tilm.  Preben Keller, tlf. 23 21 82 09 eller mail: prebenkeller@sport.dk

 

4 dage til Skagen med besøg i Thorup Strand hos "Gutterne på Kutterne"

Afrejse mandag 18. oktober 2021

Kom med Business Danmark på en 4 dages tur til Skagen i efteråret.  Vi skal bo på det hyggelige Foldens Hotel, der ligger for enden af gågaden og i nærheden af havnen. Alle værelser har bad/ toilet, og der er restaurent, cafeteria og viseværethus. 

Første dag byder på afgang til Skagen kl. 08.30, med pause undervejs, når vi når til Gudenåen. Vi kører herefter forbi Hvidsten Kro, og videre nordpå langs Mariager Fjord til Hobro inden vi når Skagen. 

Anden dag starter med morgenmad, inden turen går til den Tilsandede Kirke, Råbjerg Mile og Kandestederne. Herefter er der tid til selv at opleve byen - fx. Michael og Anna Anchers Hus eller Skagen bryghus. Om eftermiddagen går tuen til Grenen. Inden dagen slutter, er der solnedgangstur til Gl. Skagen, hvor vi ser solen gå ned i horisonten.

Tredje dag er mulighederne mange. I kunne evt. have en fridag til at nyde Skagen, eller tage på endagstur til Læsø. 

Sidste dag kører vi tilbage til Fyn, men inden da kommer vi forbi udbjerg Knude Fyr. Her er der mulighed for at se, hvor fyret er blevet flyttet hen. Næste stop er Thorup Strand, hvor "Gutterne på Kutterne" holder til. Her gør vi holdt i ca. 2 timer, så der er tid til at købe frokost. Det er også muligt at få en madpakke med fra Foldens Hotel, som kan nydes her. Herefter går turen mod Fyn, hvor forventet ankomst er ca. kl. 19.00.

Husk! Du er først tilmeldt når indbetalingen er registreret på Seniorklub Fyns konto: 9570 0013160090. 
Husk! At anføre navn eller medlemsnummer.

Sted: Afrejse fra Børstenbindervej 5, 5230 Odense M
Forpl.: Morgenkaffe og rundstykke fra bus på udrejsen, hotelophold på dobbeltværelser med bad/toilet og halvpension
Pris:

2.000,- for medlemme, 2.795,- ikke medlemmer
Al kørsel, også udflugter,  gebyr til rejsegarantifond og moms er inkluderet.
Frokoster, entéer og drikkevarer er ikke inkluderet.

Tilm.  Konstitueret kasserer Ole Bjerre Ørsager e-mail: ole@teca.dk senest 3. september

 

Generalforsamling

Tirsdag 14. september kl. 11

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf
 4. Næste års budget, herunder kontingent og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Formand Bjarne Sønderskov - modtager genvalg
  Kasserer (konstitueret) Ole Bjerre Ørsager - modtager valg for 1 år
  Næstformand Hans Nobel - modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Jørn Eicke Frederiksen - modtager genvalg
 7. Valg af 1-2 suppleanter
  Poul Sørensen - modtager genvalg
 8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
  Revisor - Nyvalg
  Revisorsuppleant John Søborg - ønsker ikke genvalg pga. helbred
 9. Eventuelt

Seniorklubben er vært med 2 stk. smørrebrød, ostemad samt en øl/vand som afslutning på generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ingen tilmelding, ingen mad
Husk at registrere din bil ved ankomst, så undgår du parkeringsbøde.
NB: Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet, så giv dig tilkende, der er altid brug for nye kræfter

Sted: ”Huset ” Skt. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C
Forpl.: 2 stk. smørrebrød, ostemad samt en øl/vand
Tilm.  Formand: Bjarne Sønderskov
tlf. 22731849 eller mail wibs@mail.dk