Seniorklub Aarhus


Formand: Kurt Rasmussen
tlf. 2398 6437 / 8698 6437 / rasmussenkurt@mail.dk


  

Sejltur med gammel turisten

Onsdag 14. juni kl. 11.00 - med ledsager.

Sejltur med Museumsskibet "Gl. Turisten"
Vi skal på sejltur ud fra fra Ry havn og igennem Birkesø, Gudenå, Julsø, forbi Svejbæk, og på rundtur i Borresø. Turen vil vare ialt ca. tre timer.

  • Turen er efter først til mølle princippet da der kun er plads til 30 personer.

  • Der er parkerings mulighederne på venstre hånd når man kører ind hos Kvickly på Siimtoften og der er også masser af P pladser bag kvickly

Erhvervelsen af båden:
I 2001 erhvervede Ferskvandsmuseet M/S Line, som i perioden 1922-1975 sejlede som rutebåd under navnet M/S Turisten mellem Ry og Himmelbjerget. I perioden 1973-2001 blev skibet brugt som privat lystbåd under navnet M/S Line. I 2004 blev skibet døbt “Gl. Turisten”, og er nu sejlende museumsskib under dette navn. Ry er en utrolig aktiv by med mange spændende butikker og restauranter, arrangementer og festivaler samt mange foreninger inden for sport og udeliv. Gl. Turisten indgår derfor som et naturligt element i byens liv.

Ejerskifte:
I forbindelse med fusionen mellem Ferskvandsmuseet og Skanderborg Museum pr. 1. juni 2008 overgik ejerskabet af museumsskibet “Gl. Turisten” fra Ferskvandsmuseet til Ferskvandsmuseumsforeningen (FVMF), mens skibets drift fortsat varetages af Skibslauget Gl. Turisten.

Historisk Monument:
I maj 2012 er Gl. Turisten blevet udnævnt til “Historisk monument”, en særlig hæder, som på daværende tidspunkt kun var tildelt 16 andre danske skibe. Udnævnelsen af Gl. Turisten begrundes bl.a. med, at skibet er særdeles velrestaureret og har meget højautenticitet i relation til den periode, som skibet repræsenterer.

Sted:

Skimminghøj, Ry Havn, 8680 Ry

Pris:

150,00 pr. deltager

Forplejning: Sandwich samt øl/vand
Tilm.:

Frist for tilmelding 9. juni

Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com