Seniorklub Aarhus


Formand: Kurt Rasmussen
tlf. 2398 6437 / 8698 6437 / rasmussenkurt@mail.dk


  

Foredrag med Betty Ihler

Onsdag 18. januar kl. 11.00 - med ledsager.

Igennem mere end 30 år som stofmisbruger fortalte Betty sin historie til endeløse rækker af sagsbehandlere. De fleste blev enten overvældede eller afskrækkede. Kun få turde, formåede eller gav sig tid til at se mennesket bagved misbruget.

I løbet af et liv, der i mange år udspandt sig i tæt kontakt med sociale myndigheder, er det ud af en endeløs række af sagsbehandlere nogle få, særligt engagerede mennesker, hun er stødt ind i undervejs i sin over 30 år lange periode med stofbrug, der har gjort en reel, positiv forskel for hende. De få medarbejdere, ”der har hjertet på rette sted for mennesker der har det svært”, som hun siger. Ud af utallige sagsbehandlere og andre medarbejdere på socialområdet, hun har været i kontakt med, får man som lytter til hendes historie indtryk af, at de, der har taget sig tid, udvist oprigtig empati og omsorg og har haft en forandrende betydning, kan tælles på under ti fingre. 

Betty fylder 58 lige om lidt, har været stoffri i over 9 år, og bladet ”STOF” har opsøgt hende for at lade bladets læsere få indblik i en personlig beretning om, hvad der på vejen til et liv uden stoffer har været god og dårlig hjælp, og hvilken hjælp hun ville ønske, at hun havde fået. Tidlig hjælp ’Man’ vidste tidligt i Bettys liv, at den var gal derhjemme. Måske ikke 100 procent, hvor slemt det stod til med hendes havnearbejderfar, der ofte drak, men var uforudsigelig i sit drikkemønster og indimellem også voldelig. At noget var galt, var dog tydeligt. ”Betty siger: Jeg mødte engang en af mine gamle lærere, som sagde, at han da længe vidste, at det ville gå galt med mig. Men han gjorde ingenting. Hvordan kan lærere på den måde se til uden at gøre noget? Jeg mener, at skolen har et kæmpe ansvar for at sætte ind.”

Sted: Klublokalerne 
Byleddet 2, 8220 Brabrand
Pris:

150,00 pr. deltager

Forplejning: Inkl. 2 stk smørrebrød og øl/vand samt kaffe og småkager.   
Tilm.:

Frist for tilmelding 13. januar

Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com

 

Generalforsamling

Onsdag 22. februar kl. 11.00 - med ledsager.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formand Kurt Rasmussen aflægger beretning
 3. Kasserer Niels Andersen aflægger regnskab og godkendelse heraf
 4. Indkomne forslag
 5. Kasserer Niels Andersen fremlægger indeværende årsbudget, herunder forslag til kontingent for 2023 og godkendelse heraf
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Henning Nielsen       Modtager genvalg
  Niels Andersen          Modtager genvalg
 7. Valg af 1. suppleant
  Carsten Petersen       Modtager genvalg
 8. Valg af 1. revisor og 1 revisorsuppleant
  Henrik Andersen        Modtager genvalg
  Ny revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Sted: Klublokalerne 
Byleddet 2, 8220 Brabrand
Pris:

-

Forplejning: Biksemad samt en øl/vand samt kaffe og småkager 
Tilm.:

Frist for tilmelding 17. februar

Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com

 

Foredrag med tidligere politikommisær Jens Espensen

Onsdag 22. marts kl. 11.00 - med ledsager.

Efter 40 år i Politiet
Har Jens Espensen oplevet lidt af hvert, han vil berette om sin karriere i dansk Politi krydret med anekdoter og især fra de sidste 11 år af hans karriere hvor han har sat sit præg på Toveshøj og Gellerup.
 
Karrieren i politiet
startede på Vesterbro i København, hvor han var i fem år, det sidste år som motorcykel- betjent, men i 1983 kom han hjem til Jylland og Århus. I 2007, da Jens Espensen kom til den lokale nærpolitistation i Århus Vest, var organiseringen helt anderledes. Stationen fungerede mest som støtteenhed til politigården inde i Århus centrum. Med Jens’ ankomst som politikommissær fik han samtidig adgang til at sætte sit præg og sin egen røde tråd på stationen.

’Learning by doing
Det blev til mange kopper kaffe i starten med foreninger og beboere i Brabrand. Og så stak jeg ellers fingeren i jorden. Der var også nogle særlige familier herude, hvor jeg fik et indblik i, hvordan er det nu, kulturen er, hvorfor er det, man ser sådan på politiet, som man gør, og det anede jeg jo ikke noget om.  Min filosofi var, og er stadig, at det ikke er nok bare at bekæmpe banditterne. Man skulle ud at fortælle borgerne, at vi var der faktisk for dem, dem der faktisk ville det ordentligt.
Jens Espensen er stolt af det, han har opnået i sin tid i Århus Vest. Men han understreger igen og igen, at det kun er opnået i samarbejde med andre.

Beboerne får ros med på vejen
Det er vigtigt at huske på, at 90 procent af beboerne i området er gode mennesker, der prøver at få det til at fungere og holder sig indenfor loven. Det er de sidste 10 procent, der skaber problemer og får opmærksomhed. Og det har vi vundet lidt hævd på herude. 

Sted: Klublokalerne 
Byleddet 2, 8220 Brabrand
Pris:

150,00 pr. deltager

Forplejning: 1 stjerneskud samt øl/vand samt kaffe & småkager
Tilm.:

Frist for tilmelding 17. marts

Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com

 

BKI Foods A/S

Onsdag 26. april kl. 11.00 - med ledsager.

I dag importerer de kaffe fra hele verden, som de med stor omhu og ekspertise rister og pakker på deres moderne risteri udenfor Aarhus.

De er i dag iblandt de største aktører på det danske kaffemarked, og de har salg til både detail og foodservicesektoren, en stigende eksport foruden stor ekspertise indenfor private label produktion. Andre ting forbliver derimod, som de altid har været.

BKI er den dag i dag fortsat ejet af familien Mathiesen, der nu tæller 4. generation. De erstadig 100% danskejet og har bevaret produktion og tilhørende arbejdspladser herhjemme, og de anser det fortsat som deres fineste opgave, at forsyne det kaffeglade Danmark med kvalitetskaffe og gode smagsoplevelser hver eneste dag.

Men med tiden er BKI også blevet meget mere end kaffe. I 2008 ændrede de navn til BKI foods, da de gennem årene har udvidet deres aktiviteter og i dag også tilbyder en lang række andre fødevarer, delikatesser og services. Men det gode håndværk, den høje kvalitet og deres fokus på kundernes og forbrugernes ønsker er fortsat fællesnævneren for alt, hvad de beskæftiger sig med.

Sted:

Søren Nymarks vej 7
8270 Højbjerg

Pris:

150,00 pr. deltager

Forplejning: Spisning samt øl/vand samt kaffe & småkager
Tilm.:

Frist for tilmelding 21. april

Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com

 

Sejltur med gammel turisten

Onsdag 14. juni kl. 11.00 - med ledsager.

Sejltur med Museumsskibet "Gl. Turisten"
Vi skal på sejltur ud fra fra Ry havn og igennem Birkesø, Gudenå, Julsø, forbi Svejbæk, og på rundtur i Borresø. Turen vil vare ialt ca. tre timer.

 • Turen er efter først til mølle princippet da der kun er plads til 30 personer.

 • Der er parkerings mulighederne på venstre hånd når man kører ind hos Kvickly på Siimtoften og der er også masser af P pladser bag kvickly

Erhvervelsen af båden:
I 2001 erhvervede Ferskvandsmuseet M/S Line, som i perioden 1922-1975 sejlede som rutebåd under navnet M/S Turisten mellem Ry og Himmelbjerget. I perioden 1973-2001 blev skibet brugt som privat lystbåd under navnet M/S Line. I 2004 blev skibet døbt “Gl. Turisten”, og er nu sejlende museumsskib under dette navn. Ry er en utrolig aktiv by med mange spændende butikker og restauranter, arrangementer og festivaler samt mange foreninger inden for sport og udeliv. Gl. Turisten indgår derfor som et naturligt element i byens liv.

Ejerskifte:
I forbindelse med fusionen mellem Ferskvandsmuseet og Skanderborg Museum pr. 1. juni 2008 overgik ejerskabet af museumsskibet “Gl. Turisten” fra Ferskvandsmuseet til Ferskvandsmuseumsforeningen (FVMF), mens skibets drift fortsat varetages af Skibslauget Gl. Turisten.

Historisk Monument:
I maj 2012 er Gl. Turisten blevet udnævnt til “Historisk monument”, en særlig hæder, som på daværende tidspunkt kun var tildelt 16 andre danske skibe. Udnævnelsen af Gl. Turisten begrundes bl.a. med, at skibet er særdeles velrestaureret og har meget højautenticitet i relation til den periode, som skibet repræsenterer.

Sted:

Skimminghøj, Ry Havn, 8680 Ry

Pris:

150,00 pr. deltager

Forplejning: Sandwich samt øl/vand
Tilm.:

Frist for tilmelding 9. juni

Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com