Seniorklub Aarhus


Formand: Kurt Rasmussen
tlf. 2398 6437 / 8698 6437 / rasmussenkurt@mail.dk


  

Generalforsamling

Onsdag 13. oktober kl. 11.

 1. VALG AF DIRIGENT
 2. FORMAND KURT RASMUSSEN AFLÆGGER BERETNING
 3. KASSERER NIELS ANDERSEN AFLÆGGER REGNSKAB OG
  GODKENDELSE HERAF
 4. INDKOMNE FORSLAG
 5. KASSERER NIELS ANDERSEN FREMLÆGGER INDEVÆRENDE ÅRS
  BUDGET, HERUNDER FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2021 OG
  GODKENDELSE HERAF
 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
  PÅ VALG ER:
  NIELS ANDERSEN MODTAGER GENVALG
  HENNING NIELSEN MODTAGER GENVALG
 7. VALG AF 1 SUPPLEANT
  CARSTEN PETERSEN ER PÅ VALG OG MODTAGER GENVALG
 8. VALG AF 1 REVISOR OG 1 REVISORSUPLEANT
  HENRIK ANDERSEN ER PÅ VALG MODTAGER GENVALG
  NY REVISORSUPPLEANT
 9. EVENTUELT

DAGSORDEN ER I HENHOLD TIL SENIORKLUB ÅRHUS VEDTÆGTER §6

Sted: I klublokalerne, ”Det Gamle Gasværk”
Byleddet 2C, 8220 Brabrand
Tilm.: Senest 8. oktober
Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com

 

Bankospil

Onsdag 10. november kl. 11 - med ledsager.

DER SPILLES OM GAVEKORT OG ANDRE GODE GEVINSTER
Kom og deltag i det dejlige sociale liv som vi har i klubben, få en god
snak med en gammel kollega og støt op om vore arrangementer, så kan vi
give dig nogle bedre oplevelser fremover.

Sted: VI MØDES I KLUBLOKALERNE PÅ ”DET GAMLE GASVÆRK” I BRABRAND
Forpl.: OSTEBORD, EN ØL, EN VAND ELLER ET GLAS RØDVIN SAMT KAFFE MED SMÅKAGER
YDERLIGERE DRIKKEVARER ER FOR EGEN REGNING
Pris: PRISEN ER KUN KR. 150,00 PR. DELTAGER
Tilm.:

Frist for tilmelding 5. november.

Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com


Julefrokost

Onsdag 8. december kl. 13 - med ledsager.

* En dejlig juleanretning fra SuperBrugsen Kridthøj, med alle de retter der skal til.
* Underholdning og musik leveres af Erik Sletting
* Lotteri med et væld af gode gevinster.
* Der vil være følgende drikkevarer I arrangementet: Vin Øl, Vand og Akvavit
* Sidst men ikke mindst, vil der være rigtig mange deltagere med et godt julehumør.

Sted: VI MØDES I KLUBLOKALERNE PÅ ”DET GAMLE GASVÆRK” I BRABRAND
Pris: GRATIS
Tilm.:

Frist for tilmelding 3. december.

Kasser Niels Andersen
Tlf.: 86 26 17 15
Mail: nakaandersen@gmail.com