Seniorklub Aarhus


Formand: Jørgen Bodholdt
tlf. 8622 2892 / bjoerkan7@godmail.dk


 

I forlængelse af den udsendte indkaldelse til generalforsamling i Aarhus seniorklub er vi klar over at der er indkaldt med kun 3 ugers varsel. Beslutningen er truffet grundet de særlige omstændigheder omkring bestyrelsen og vi mener at det er vigtigt hurtigst muligt at få en ny bestyrelse på plads, hvilket er i alles medlemmers interesse.

Der indkaldes hermed til generalforsamling

onsdag den 30. januar 2019 kl. 11 i Det gamle Gasværk, Byleddet 2, 8220 Brabrand.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf

4. Indkomne forslag

5. Næste års budget, herunder kontingent og godkendelse heraf

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1-2 suppleanter

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der 2 stykker smørrebrød og en øl eller vand pr. deltager + kaffe og småkager.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål sker ved at sende en mail til seniorklubmedlem Henning Nielsen på HenningNielsen8320@live.dk senest torsdag den 24. januar. (Der kan ringes på 22 37 38 46, hvis man ikke kan sende en mail).