Undgå at GDPR spænder ben for salg & marketing

Bliv klogere på GDPR

  1. Det første år med Databeskyttelsesforordningen (GDPR)
  2. Introduktion til de grundlæggende principper i Databeskyttelsesforordningen
  3. Krydsfeltet mellem markedsføringsretten og persondataretten
  4. Samtykke
  5. Berigelse af emner (leads)
  6. Optagelse af telefonsamtaler
  7. Sletning af personoplysninger

Kendskab til databeskyttelses reglerne er afgørende, når man arbejder med salg og markedsføring og kan have stor betydning for lovligheden af en række markedsføringstiltag. Det er ikke altid lige nemt at navigere i reglerne, hvorfor Business Danmark i samarbejde med Kielberg Advokater inviterer til en aften med fokus på databeskyttelse i et markedsførings retligt perspektiv.

Denne aften får I et indblik i, hvordan databeskyttelses reglerne harmonerer med reglerne om markedsføring, herunder bl.a. reglerne om spam og indhentning af samtykke.

Til arrangementet vil Marie-Louise Uglebjerg Hansen fra Kielberg Advokater komme ind på en række af de typiske problemstillinger, der er relevante i forhold til markedsføring, herunder også spørgsmålet om berigelse af emner (leads) og optagelse af telefonsamtaler.

Aftenen vil foruden oplæg om GDPR og markedsføring byde på en let anretning og en unik mulighed for at udvide sit netværk i Business Danmark.

Du er velkommen til at tage en ledsager med.

Tid 24. feb 2020 kl. 17:30 - 20:30
Sted Kielberg Advokater, Hunderupvej 71 , 5230 Odense M
Pris 100,00
Pris ledsager 100,00
Forplejning Øl/Vand og tapas/let anretning
Tilmelding Senest 17. februar 2020