Sådan får du højere salgstal

Vil du have svar på, hvordan du konkret arbejder med salgets syv vigtigste udfordringer? Så tilmeld dig DI Handels og Business Danmarks halvdags workshop for salgsledere og KAM´ere 16. april i Industriens Hus i København.

Workshoppen bygger videre på Danmarks største forskningsprojekt i salg - Morgendagens Salg - som har afdækket de syv vigtigste udfordringer og dyder, der kan vækste salget i enhver virksomhed. Læs mere om dyderne og projektet her.

Du får:

  • Afdækket, hvor du skal sætte ind for at løfte salget
  • Konkrete råd om, hvordan du bruger salgets syv dyder
  • Inspiration til, hvordan du arbejder strategisk med salg

Før workshoppen får du tilsendt SalesScoreCard testen, som afdækker salgsudfordringerne i din organisation.

Workshoppen er gratis for Business Danmarks medlemmer.

Arrangør, tid og sted:

Business Danmark og DI Handel
Torsdag 16. april fra kl. 09.00-12.30
DI, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18 i København

Arrangementet er aflyst - deltagere får direkte besked

Business Danmark følger myndighedernes anbefalinger ved arrangementer i bestræbelserne på at bremse/forsinke spredningen af corona-virus. Læs mere her

Aflyst

Program

Kl. 08.30 Registrering og kaffe
Kl. 09.00 Velkommen ved DI Handel og Business Danmark
Kl. 09.10 Oplæg: De syv Salgsdyder v. Mogens Bjerre eller Peter Aakjær Jensen
Kl. 09.55 Pause
Kl. 10.10 Oplæg: Salg og marketing – hånd i hånd v. Prezentor
Kl. 10.40 Oplæg: Kundeorientering – hvordan det? v. Customer Agency
Kl. 11.10 Kort pause
Kl. 11.20 Workshop – hvilken dyd skal I fokusere på?
Hvor I arbejder med at kigge på hvilken dyd I skal have fokus på og hvordan I styrker denne. Mulighed for at stille spørgsmål til Mogens og Peter.
Kl. 12.00 Opsamling på arbejdet med dyderne v. Mogens Bjerre og Peter Aakjær Jensen
Kl. 12.30 Tak for i dag og stående sandwich