5 ting ansatte skal sikre før en konkurs

Konkursbølge skyller hen over Danmark. Ikke kun ejere, men også ansatte kommer i økonomisk uføre. Som ansat skal du sikre 5 ting, som ellers går tabt

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Flere og flere danskere må hente løn og feriepenge i Lønmodtagernes Garantifond (LG) efter en konkurs. Men fonden dækker langt fra alt. Ofte må ansatte vinke farvel til tusindvis af kroner.

Selv om væksten ifølge Finansministeriet er i en god gænge, så oplever det højeste antal medarbejdere i fem år, at lønnen pludselig ikke tikker ind på kontoen, fordi deres arbejdsplads må dreje nøglen om.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at de seneste 12 måneder har budt på 7.413 konkurser mod 5.684 i den foregående 12 måneders periode.

Det har i år fået mere end 11.000 medarbejdere til at søge lønnen dækket gennem LG. Fortsætter tendensen vil op mod 15.500-16.000 lønmodtagere blive ramt inden årets udgang, det højeste niveau de seneste fem år.

Fond dækker langt fra alt

Garantifonden dækker de største tab som løn og feriepenge helt op til 160.000 nettokroner. Det sikrer de fleste ansatte med en månedsløn op til 35.000 kr., selv hvis de mangler en måneds løn plus løn i en seks måneders opsigelsesperiode.

Men fonden dækker langt fra alt. En konkurs betyder typisk, at ansatte må skyde en hvid pind efter ikke-privilegerede krav og godtgørelser for særlige aftaler. Det gælder for eksempel udlæg ved rejser, diæter, kørselsgodtgørelse, kompensation for klausuler og forlængede opsigelsesvarsler. Ting, som kan beløbe sig til mange tusindvis af kroner.

For eksempel vil en medarbejder, som får godtgørelse for at bruge egen bil til jobkørsel, tabe 3,53 kr. pr. kilometer, som han ikke har fået udbetalt. Det kan blive til mange penge, siger jurist specialiseret i konkurser i fagforeningen Business Danmark, Kevin Prahl Mølholm.

- Det løber på en måned let op i 10.000 skattefri kroner bare i manglende kørepenge. Så fornemmer du, at virksomheden skranter, skal du hver uge sørge for at indkassere dine kørepenge og bede om et virksomhedskreditkort til brug på forretningsrejser eller få udbetalt et forskud, siger han.

Ansatte har 3 risikoprofiler ved en konkurs - tjek din

Ansatte må begære konkurs for at få løn

En konkurs er ubehagelig for både ejer og medarbejdere. Ofte er det medarbejderne, der gennem deres fagforening må begære deres arbejdsgiver konkurs for at få løn til at betale deres regninger.

- Er din løn forsinket, skal du reagere med det samme og bede om løn den næstkommende hverdag. Du må ikke tænke, kan jeg tillade mig det?, eller det er nok bare en fejl. Det er helt legitimt at kontakte din fagforening med det samme, så vi hurtigt kan afklare om, den manglende løn skyldes en fejl, eller om det bunder i virksomhedens ringe økonomiske situation, siger han.

Business Danmark har allerede behandlet flere konkurssager i årets første ni måneder end hele sidste år. Fortsætter konkursbølgen året ud ender LG med at udbetale over en halv milliard til de danske lønmodtagere. Det er et to-cifret millionbeløb mere end de foregående tre år.

LG dækker løn, feriepenge, pensionsbidrag og værdi af fri firmabil og andre skattepligtige personalegoder op til 160.000 kr. netto.

5 ting, du skal sikre før en konkurs

Fornemmer du, at en konkurs er under opsejling, skal du straks sørge for at få dækket alle dine udgifter, udlæg og få forskud på fremtidige udgifter, eller få et kreditkort i firmaets navn. Se fem ting LG ikke dækker.

LG dækker ikke:

  1. Diæter
  2. Rejsegodtgørelse
  3. Kørselsgodtgørelse
  4. Repræsentationsudgifter
  5. Andre udgifter, arbejdsgiveren skal refundere
Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.