Ansatte har 3 risikoprofiler ved en konkurs - tjek din

Konkursramte ansatte er i limbo i månedsvis uden løn. Imens lever de af opsparing, dagpenge eller fagforeningslån. Se, hvor godt du er sikret

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den største konkursbølge i årevis skyller netop nu hen over landet. Ikke kun ejere, også medarbejderne mister penge, når en virksomhed krakker.

Hvor hårdt du, som lønmodtagerne, rammes på pengepungen, kan groft opdeles i tre risikoprofiler, siger Kevin Prahl Mølholm, jurist med speciale i konkurssager i fagforeningen Business Danmark.

- Problemet med konkurser er, at du ikke aner, om, hvor eller hvornår den rammer. Alt du kan gøre er at sikre dig bedst muligt på forhånd. 

- De mest udsatte er de 30 procent danskere uden en fagforening eller a-kasse i ryggen.  De risikerer at stå i månedsvis uden indtægt, ende med en stor advokatregning og de skal selv søge om deres manglende løn, feriepenge og pension dækket gennem Lønmodtagernes Garantifond, siger han.

- Risikoprofil to er konkursramte med en a-kasse, som giver mulighed for at få dagpenge til at dække de vigtigste udgifter, mens LG behandler sagen.

Lån mens du venter

Sikrest står konkursramte lønmodtagere med adgang til et rentefrit konkurslån i en fagforening. Business Danmark låner medlemmerne op til 3 x 20.000 kr. i venteperioden. Og det tilbud tager mange imod med kyshånd, siger Kevin Prahl Mølholm.

- De fleste bliver overrasket over, der går mellem halvanden til tre måneder, før de får deres løn efter en konkurs. Den slags tager bare tid. Først skal arbejdsgiveren rykkes et par gange for lønnen, så skal konkursen effektueres af skifteretten og endelig bruger LG typisk 4-7 uger på sagsbehandling. Så lånet falder et tørt sted, siger han.

Mest langmodig er behandling af sager, hvor der indgår bonus og provision, såkaldt komplekse sager.

- Det rammer især vores medlemsgruppe, som er beskæftiget med salg og marketing. Halvdelen af vores dem har præstationsløn og kan forvente tre måneders ventetid. For at lukke hullet i medlemmernes økonomi, har vi fremrykket muligheden for at få et hurtigt lån, så man ikke skal vente til, skifteretten har erklæret virksomheden konkurs, siger han.

Men der findes også ansatte, som er helt uden for katagori.

- For eksempel betragter LG ikke direktører, væsentlige aktionærer og handelsagenter som lønmodtagere. De skal anmelde lønkrav direkte til kurator og konkursboet, men har ringe chancer for at få deres penge. Deres krav betragtes nemlig som simple ikke-privilegerede krav. Det betyder, at de står bagest i rækken af kreditorer, siger han.

5 ting ansatte skal sikre før en konkurs

Konkursramte skal vogte sig for virksomhedsoverdragelser

Som funktionæransat har du ret til en minimalerstatning på op til tre måneders løn efter, du er fritstillet ved en konkurs.

Kevin Prahl Mølholm sender en særlig advarsel til konkursramte medarbejdere, som umiddelbart efter de fratræder, tilbydes job i den virksomhed, der enten opkøber eller overtager dele af konkursboet. Her kan der nemlig opstå uenighed om, hvem der skal betale medarbejderens tilgodehavende løn.

- LG dækker al løn frem til konkursdagen ved en virksomhedsoverdragelse, mens lønnen i opsigelsesperioden skal dækkes af virksomheden, som overtager medarbejderen. Men nogle gange opstår der uenighed og tvivl om, der er tale om en virksomhedsdragelse eller ej, og dermed om hvem der skal betale. Mens det afklares, ender den ansatte i limbo imellem LG, kurator og den nye arbejdsgiver i månedsvis uden løn, siger han og råder til straks at inddrage sin fagforening i tilfælde af en konkurs.

For at få udbetalt løn gennem LG kræver det, at du straks efter konkursen melder dig ledig og søger job, så du begrænser fondens tab. 

Tjek din risikoprofil

  1. Du er dårligst sikret, hvis du ikke er medlem af en a-kasse eller fagforening. Du må leve af din opsparing, indtil du får godtgjort din løn gennem Lønmodtagernes Garantifond. Forvent der går 1½-3 måneder fra din første løn udebliver til, du får løn. Du kan også søge kommunen om kontakthjælp, men beløbet skal betales tilbage, når du får penge fra LG.
  2. Du er mediumsikret, hvis du er medlem af en a-kasse. Så kan du nemlig melde dig ledig og begynde at modtage dagpenge 2-4 uger efter du er fratrådt (afhængig af den konkrete situation). De udbetalte dagpenge modregnes i den senere udbetaling fra LG, men du får penge mellem hænderne hurtigere, end du eller ville.
  3. Du er bedst sikret, hvis du, foruden a-kassen, også har en fagforening. Det giver dig typisk ret til et rente- og gebyrfrit fagforeningslån kort efter konkursen. Dermed bruger du ikke af din dagpengeperiode, men kan spare den til efter din opsigelsesperiode udløber, hvis du ikke har fået nyt job. Lånet modregnes i din senere udbetaling fra LG. Samtidig har du adgang til juridisk assistance til at anmelde konkursen og undgå at blive fanget i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.
Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.