Undgå denne type provisionsaftale

Detaljer i kontrakten kan sikre dig tusindvis af kroner og spare dig for uheldige sager, når du skifter job. Se den perfekte provisionsaftale

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Over 10.000 kr. ekstra. Det beløb lægger flertallet af sælgere med provision hver måned oveni den faste gage.

Men har du nogensinde spekuleret over, hvad der sker med provisionen af det salg, du har lavet, mens du var ansat, men som først leveres og faktureres efter, du skifter job? Den såkaldte efterprovision.

Ifølge Business Danmarks lønstatistik udgør provisionen typisk en fjerdedel af lønnen. Efterprovisionen kan rask væk løbe op i 30-40.000 kr. eller mere. Men hvem har egentlig ret til pengene?

Dig eller din virksomhed?

Svaret finder du i blækket skrevet med småt i din ansættelseskontrakt eller i handelsagentloven, fortæller chefadvokat i Business Danmark, Frank Kanlund.

- Handelsagentloven giver handelsrejsende ret til provision af salg indgået før fratrædelsen. Det overser rigtig mange, når de først er videre i et andet job, siger han og fortsætter:

- Vi anbefaler altid, at retten til efterprovision står i kontrakten. Så er ingen af parterne i tvivl om rammerne, og man undgår senere at diskutere om medarbejderen kan betegnes handelsagent eller ej.

Sælger fik 50.000 kr. i efterprovision

Vær opmærksom på disse kontrakter

Inden for visse brancher oplever advokat Frank Kanlund, at virksomheder fraskriver de ansatte retten til efterprovision af deres salg, når de skifter job.

- Vi ser det inden for ejendomshandel, hvor grundlønnen ofte er beskeden og provisionsandelen høj. Sidder man som kommende medarbejder med en 7-siders kontrakt i hånden, så overser de fleste denne passus og kommer let til at fraskrive sig retten til efterprovision, siger han, og bruger uddraget fra en konkret ansættelseskontrakt fra et velrénomeret ejendomsfirma som eksempel på, hvad du bør undgå.

”Såfremt medarbejderen fratræder sin stilling udbetales evt. provision, som er krediteret for forretningen, sammen med medarbejderens sidste lønudbetaling. Evt. provisioner som ikke er krediteret inden medarbejderens fratrædelse, vil ikke blive udbetalt til medarbejderen og tilfalder derfor virksomheden”.

 - Det er ikke umuligt at vinde en sag, hvor du har fraskrevet dig efterprovision. Men det bliver op ad bakke, siger Frank Kanlund, der råder provisionslønnede til i stedet at bruge formuleringen fra Business Danmarks provisionsaftale nedenfor.

”Medarbejderen er ligeledes berettiget til provision af ordrer, der er kommet i stand efter aftalens udløb, når ordren kan henføres til medarbejderens arbejde i aftaleperioden”.

Tre råd:

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.