Efterprovision er en overset guldgrube

Sælger skal have 50.000 kr. for salg af varer betalt efter, han var fratrådt, fastslår landsretten. Efterprovision går alt for tit i glemmebogen

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ude af øje, ude af sind. Sådan ender mange ansættelsesforhold.

Men som ved en skilsmisse er det værd at få styr på bodelingen. Ikke mindst hvis du får provisionsløn. Det viser ny dom fra Vestre Landsret, som Business Danmark har vundet for et medlem.

- Mange ser kun fremad, når de skifter job. De tænker ikke på, om de har tusindvis af kroner til gode i efterprovision. Det gjorde vores medlem heldigvis i denne sag. Jeg vil på det kraftigste opfordre alle med en provisionsaftale søge råd i fagforeningen, så alt kan gå ordentlig til, siger Frank Kanlund, chefadvokat i Business Danmark.

Sagen handler om en sælger, der solgte køkkener på provision. Lønnen tikkede planmæssigt ind på kontoen de to år, han var ansat. Men da han sommeren 2012 siger op og beder om sin provision for 2. kvartal, sker der noget.

Virksomhedsejerne bortviser pludselig sælgeren, som netop er vendt retur fra ferie. Ejeren føler sig snigløbet, fordi sælgeren og to kolleger siger op samtidig for at starte et køkkenfirma i en helt anden by.

Ejeren smækker kassen i, nægter adgang til provisionsopgørelserne og afviser, der er ordrer til levering efter sælgerens fratrædelse, som vil udløse provision.

Undgå denne type provisionsaftale

Vanskelig bevisbyrde

Ifølge sælgerens egne salgslister for 1. halvår havde han solgt for 2,3 millioner kr., som der ikke var afregnet provision. Listerne brugte han til at holde styr på sin provisionsløn.

Business Danmarks sender derfor et større provisionskrav, som ejerens advokat afviser blankt.

Ifølge sælgerens kontrakt har han ret til efterprovision. Der er bare ikke noget at komme efter, fastholder ejeren, som først i retten opgør sælgerens manglende provision til 11.000 kr. for flere måneders arbejde.

Beløbet undrer Frank Kanlund, chefadvokat i Business Danmark, som stævner køkkenfirmaet for byretten med krav om at udbetale 100.000 kr. i efterprovision.

- Hvem har en sælger gående flere måneder, som ikke sælger? Det er jo absurd, så selvfølgelig var sagen værd at forfølge, siger han.

Men da køkkenfirmaet fortsat nægter at udlevere sælgerens provisionsopgørelser, og sælgeren på det tidspunkt ikke kunne dokumentere sit salg tilkender byretten kun sælgeren 11.000 kr. i efterprovision.

Vidner gav gennembrud

- Vores medlem havde haft rygende travlt og knoklet 45-50 timer om ugen i 2012. Alligevel var hans løn 16.000 kr. lavere pr. måned end året forinden uden at markedssituationen havde ændret sig. Det taler for, at han ikke havde fået den korrekte løn, siger Frank Kanlund.

Medlemmet nægtede da også at smide håndklædet i ringen. Han har nemlig solgt til langt flere kunder, end det fremgår at køkkenfirmaets sparsomme provisionsopgørelse. Business Danmark anker derfor sagen til Vestre Landsret.

Og her kommer det endelige gennembrud. To vidner, der ikke står på køkkenfirmaets provisionsopgørelse, tropper op og fortæller, at slutsedlen var lavet med den pågældende sælger.

- Det lykkes vores medlem at rekonstruere dele af forløbet og sætte navn på 27 kunder, han har solgt til i perioden og ikke havde fået provision for. Vidnerne underminerede virksomhedsejerens forklaring om, der stort set intet salg var, der kunne udløse provision, selv om sælgeren arbejdede loyalt helt frem til bortvisningen, siger Frank Kanlund.

Landsretten tilkendte sælgeren en skønsmæssig provision på 50.000 kr.

Tre råd:

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

3 Kommentarer

 • Laila uhre, Rapportér som upassende

  Alle sælgere har vel deres kunder registreret selv - samt evt. Ordrer.. Det er vel kun et brud på dataloven, hvis deres data bliver gemt når hele sagen er afsluttet - hvilket den jo ikke var for sælgeren da han ikke havde fået betaling - eller hvis han bruger disse data senere - evt. Til mersalg eller sælger disse data videre til 3. Part. Det er jo ikke nogen hemmelig at ens data bliver gemt i systemet når man man køber en vare - uanset hvilken vare det end måtte være der ikke er spiselige varer. Hvis sælger havde kontaktet kunden for hjælp under retsag og kunden havde nægtet måtte han selvfølgelig ikke gøre brug af disse data men ellers er det vel ikke ulovligt.. Tænker blot - ved det faktisk ikke 😉

 • Mikkel P, Rapportér som upassende

  Er det ikke imod persondata loven at sælger opretter egne “databaser” med kundenavne?

 • Lars jensen, Rapportér som upassende

  Skyggeregnskab? Kundenavne? Og GDPR.....

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

 • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
 • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
 • krænke privatlivets fred
 • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
 • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.