Benspænd til arbejdsmiljøet

Dom fra Højesteret fastslår, at arbejdsmiljørepræsentanter uden overenskomst ikke automatisk er særligt beskyttet. Det kan en særaftale rette op på

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Bruger du en del af arbejdstiden på at passe på dine kolleger, så husk også at passe på dig selv, kære arbejdsmiljørepræsentant.

En dom fra Højesteret gør nemlig op med princippet om, at en arbejdsmiljørepræsentant automatisk nyder helt samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant. Er man ansat uden en overenskomst, skeles der nu også til opgaver og uddannelse, når domstolene skal vurdere, om en arbejdsmiljørepræsentant er usagligt opsagt eller ej.

I den konkrete sag mente Højesteret ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten, uddannet bibliotekar og ansat i virksomhedens it-afdelingen, i kraft af sin akademiske uddannelse og opgaver kunne sidestilles med de øvrige kolleger med en kortere it-uddannelse, som var beskyttet af DI’s funktionæroverenskomst.

Få et tillæg til kontrakten

Arbejdsmiljørepræsentanter kan dog stadig sikre sig ved at indgå en særlig aftale med arbejdsgiveren, påpeger juridisk konsulent i fagforeningen Business Danmark, Jesper Ronald Jensen. 

 - Vi anbefaler altid arbejdsmiljørepræsentant uden en overenskomst at få et tillæg til kontrakten, som minimum sikrer dem to måneders løn, hvis de bliver opsagt, siger han.

Hent tillæg: ”Til ansættelsesbevis vedrørende tillidshverv”

Fordelen ved særtillægget er, at repræsentanten er sikret to måneders løn og en mulig godtgørelse, hvis der ikke er en særlig grund til at opsige arbejdsmiljørepræsentanten – også kaldet ”tvingende årsager”.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.