Befordring godtgørelse

Befordringsskema til cv- og vejledningssamtale
og til rådighedssamtale i a-kassen

Befordringsskemaet til samtaler i a-kassen finder du i Selvbetjeningen under ”jobsøgning og møder”.

Du kan sende skemaet via selvbetjeningen ”skriv ny besked”, eller medbringe skemaet til samtalen du er indkaldt til i a-kassen.

NB! A-kassen betaler ikke godtgørelse for befordring til jobsamtaler i virksomheder.

Befordring ved aktivering fra jobcentret eller jobrettet uddannelse

Du kan få befordringsgodtgørelse fra a-kassen, hvis du:

  • er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Godtgørelsen er skattefri.
  • er i virksomhedspraktik. Godtgørelsen er skattefri.
  • er på kursus/uddannelse og på dagpenge. Godtgørelsen er skattefri.
  • deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse (AMU-kursus)

Du skal søge om befordring i a-kassen, og blanketten AB421 finder du på Selvbetjeningen.

NB! Arbejder du med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, kan du ikke få befordringsgodtgørelse fra a-kassen, men er underlagt Skats regler for befordring mellem hjem og arbejde, iflg. Vejledning til ansøgning om befordringsgodtgørelse.

Deltager du i 6 ugers jobrettet uddannelse på videregående niveau, kan du ikke få befordringsgodtgørelse iflg. Vejledning til ansøgning om befordringsgodtgørelse.