Vil du klage?

Du kan klage over afgørelser truffet af Business Danmarks A-kasse. Klagefristen er fire uger. Fastholder a-kassen sin afgørelse, sendes klagen til behandling i Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Afgørelser truffet af Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)

Falder CKA's afgørelse ikke ud til din fordel, kan du klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagefristen er fire uger. Ankestyrelsens afgørelse er endelig. Er du fortsat utilfreds, er sidste instans domstolene.

Afgørelser truffet af Jobcentret

Afgørelser truffet af Jobcenteret kan påklages til Ankestyrelsen. Klagefristen er fire uger. Rådets afgørelser er endelige. Sidste instans er domstolene.