Formueforvaltning

(OBS! Nye regler fra 1. oktober 2018)

De medlemmer, der vil blive berørt af dette, vil modtage brev fra a-kassen med information herom.

Du har som medlem mulighed for at have erhvervsmæssig aktivitet i form af formueforvaltning. Før vi vurderer, at der er tale om formueforvaltning, skal en af følgende betingelser være opfyldt:

  • Hvis du har lejeindtægter i forbindelse med udlejning af fast ejendom, og du ikke selv har andre arbejdsopgaver forbundet med udlejningen.
  • Hvis du passivt ejer en virksomhed, og du ikke har personligt arbejde i virksomheden.
  • Hvis du ejer en bortforpagtet virksomhed.
  • Hvis du forvalter egen formue - herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer ekker lign. værdipapirer.
  • Hvis du ikke har personligt arbejde forbundet med erhvervsmæssig aktivitet - eller i meget begrænset omfang (begrænset omfang betyder, at der er tale om max fem timer om måneden).

Modregning i dine dagpenge?

De timer, du bruger på formueforvaltning, bliver ikke modregnet i og har derfor heller betydning for dine dagpenge.

Bruger du mere end fem timers arbejde hver måned, bliver det ikke anset som formueforvaltning. Så vil der i stedet være tale om enten selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse.