Har du - eller overvejer du at starte - selvstændig virksomhed?

(OBS! Dette er nye regler fra 1. oktober 2018)

De medlemmer, der vil blive berørt af dette, vil modtage brev fra a-kassen med information herom.

Dagpengesystemet henvender sig til både selvstændige om lønmodtagere. Dog kan det være svært at manøvrere rundt i dagpengesystemet som selvstændig. Derfor er det altid en god idé at henvende dig til a-kassen, inden du kaster dig ud i at starte selvstændig virksomhed.

Hvad kendetegner selvstændig virksomhed?

Der er tale om selvstændig virksomhed, når du helt eller delvist ejer en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte, og når du har arbejde forbundet med at drive virksomheden.

Derudover skal mindst en af følgende betingelser være gældende:

  • Din virksomhed er registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer.
  • Overskuddet eller underskuddet fra virksomheden beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
  • At du får udbetalt løn som A-indkomst fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse. Kontakt os for at få defineret, hvad der menes med dette
  • At du modtager B-indkomst, der indberettes som selvstændig virksomhed hos SKAT.

Arbejder du i din ægtefælles selvstændige virksomhed uden at være medejer, anses du også som selvstændig – medmindre du har en fast lønaftale. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Har du selvstændig virksomhed, skal vi se på, om der er tale om bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse. Derudover kan der også være tale om formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Det er i udgangspunktet SKATs definitioner, der er afgørende for vores vurdering.

Ring til os - vi hjælper gerne

Tag endelig fat i os, hvis du overvejer, at starte virksomhed. Vi er til for at hjælpe dig videre. Der er masser af muligheder, men regeljunglen kan være tidskrævende at finde rundt i på egen hånd.

Læs mere om bibeskæftigelse og hovedbeskæftigelse her. Læs mere om fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning her.