Har du - eller overvejer du at starte - selvstændig virksomhed?

Dagpengesystemet er i udgangspunktet indrettet til lønmodtagere. Derfor kan det være svært at manøvrere rundt i systemet som (spirende) selvstændig. Oveni kan systemet være ret firkantet. Det er derfor en god idé, at være i tæt dialog med os i a-kassen, inden du kaster dig ud i selvstændig virksomhed.

Selvstændig virksomhed kan kræve en dispensation fra a-kassen, hvis du er ledig

Da dagpengesystemet i princippet er en forsikring for lønmodtagere, skal du altid have dispensation til at drive virksomhed - inden du starter op. Oveni må du kun drive virksomhed som bibeskæftigelse. Der skal altså i udgangspunktet være tale om en virksomhed, som kan drives ved siden af et normalt lønmodtagerjob. 

Du må gerne:

  • Drive virksomhed som bibeskæftigelse – men du skal søge a-kassen om tilladelse, inden du går i gang.
  • Gerne afsøge markedet og undersøge mulighederne for en eventuel virksomhed.
  • Uddanne dig på iværksætterkurser o.l. (Skal dog godkendes af a-kassen)

Men du må ikke:

  • Starte virksomheden op (lave hjemmeside, annoncere, give tilbud o.l.) før du har en tilladelse fra a-kassen – heller ikke selvom du ikke tjener penge endnu.
  • I udgangspunktet må du derudover aldrig bygge en virksomhed op, mens du er på dagpenge, hvis det er din hensigt at leve af 100 % af virksomheden efterfølgende.

Vi hjælper gerne

Tag endelig fat i os, hvis du overvejer, at starte virksomhed. Vi er til for at hjælpe dig videre. Der er masser af muligheder, men regeljunglen kan være tidskrævende at finde rundt i på egen hånd.

Læs mere om selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og  bi-beskæftigelse.