EØS dagpenge

Når du er ledig, har du mulighed for at søge job i udlandet, mens du modtager dagpenge. Du kan søge job i et andet EØS-land i op til 3 måneder.

For at få ret til dagpenge under jobsøgning, skal du være tilmeldt jobcentret i mindst 4 uger før du rejser. Det er vigtigt, at der ikke er afbrydelser i din ledighed op til afrejsen. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke må være syg, arbejde eller holde ferie i de 4 sidste uger op til din afrejsedag

Hvis dit samlede fravær i perioden op til din afrejsedag overstiger 5 dage, skal a-kassen give afslag på din ansøgning.

Du får også afslag, hvis du i perioden har holdt ferie i mere end 3 dage, hvis du har været syg i mere end 3 dage, og hvis du har arbejdet i mere end 2 dage.

Du skal udfylde en blanket EØS 1, som du kan finde på Danske A-kasser.

Du kan læse mere om EØS-arbejdsløshedsforsikring på Borger.dk.