Kontingentsatser

Kontingent pr. kvartal (i 2018) til Business Danmarks Fagforening og Business Danmarks A-kasse. Pensionister dog pr. år:

Business Danmarks Fagforening
 pr. kvartal før skat
 pr. kvartal efter skat
Medlem 501 kr. 368 kr.
Studerende (1) 0 kr. 0 kr.
Nyuddannede - de første seks mdr. efter endt uddannelse (2) 250 kr. 184 kr.
Medlemmer på fleksibel efterløn    250 kr. 184 kr.
Pensionister (pr. år) 292 kr./år kan ikke trækkes fra
 
Business Danmarks A-kasse  pr. kvartal
før skat
pr. kvartal
efter skat
Medlem 1.392 kr. 1.022 kr.
Medlem - inkl. efterlønsbidrag   2.898 kr. 2.127 kr.

Kontingent til Business Danmark og Business Danmarks A-kasse kan trækkes fra på selvangivelsen.

(1) Studerer du, kan du blive studiemedlem i Business Danmark, hvis:

  • uddannelsen er et fuldtidsstudie på minimum KVU-niveau (kort videregående uddannelse)
  • uddannelsen er statsgodkendt (SU-berettiget/SU-ligestillet)

Studerer du fx til markedsføringsøkonom, HA eller cand. merc., kan du blive medlem af Business Danmark

Se mere her

(2) Se hvordan du skal forholde dig, hvis du som nyuddannet ønsker at blive medlem.