Kontingentsatser

Kontingent pr. kvartal (i 2019) til fagforeningen og a-kassen. Pensionister dog pr. år:

Fagforening
 pr. kvartal før skat
 pr. kvartal efter skat
Medlem 501 kr. 368 kr.
Studerende (1) 0 kr. 0 kr.
Nyuddannede - de første seks mdr. efter endt uddannelse (2) 250 kr. 184 kr.
Medlemmer på fleksibel efterløn    250 kr. 184 kr.
Pensionister (pr. år) 292 kr./år kan ikke trækkes fra
 
A-kasse  pr. kvartal
før skat
pr. kvartal
efter skat
Medlem 1.410 kr. 1.049 kr.
Medlem - inkl. efterlønsbidrag   2.934 kr. 2.183 kr.

Kontingent til fagforening og a-kasse kan trækkes fra på selvangivelsen.

Business Danmark er en del af Min A-kasse, der varetager akasseydelserne på vegne af Business Danmark.

(1) Studerer du, kan du blive studiemedlem, hvis:

  • uddannelsen er et fuldtidsstudie på minimum KVU-niveau (kort videregående uddannelse)
  • uddannelsen er statsgodkendt (SU-berettiget/SU-ligestillet)

Studerer du fx til markedsføringsøkonom, HA eller cand. merc., kan du blive medlem af Business Danmark.