Regler for nyuddannede

Hvis du er nyuddannet, kan du blive optaget som dimittend, hvis din uddannelse er normeret til 18 måneder (gælder fra 2. januar). Uddannelsen skal være offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse.

Som dimittend kan du få udbetalt dagpenge efter dimittendsats fra en måned efter, at du har afsluttet uddannelsen eller hvis du var medlem i mindst 12 måneder i studietiden, kan du få dagpenge fra dag ét efter endt uddannelse. (det kan i begge tilfælde dog tidligst være efter de 18 måneder, uddannelsen er normeret til).

For at få ret til dagpenge en måned efter endt uddannelse, skal Business Danmarks A-kasse modtage din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Du går fra dimittendsats til en beregnet, individuel sats, når du har haft arbejde i mindst 13 uger uden at modtage dagpenge. Det er desuden et krav, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået retten til dagpenge. 

NB: Fra 2. januar 2017 er dimittendsatsen afhængig af, om du har forsørgerpligt. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats. Hvis ikke du har forsørgerpligt får du 71,5 pct af højeste dagpengesats.

Elev med mindre end 12 måneders uddannelse tilbage

Hvis der er mindre end 12 måneder tilbage af din elevtid, bør du vente med at melde dig ind, til du har afsluttet din uddannelse. Herefter vil du blive meldt ind efter reglerne for nyuddannede (se ovenfor). 

Elev med mere end 12 måneders uddannelse tilbage

Du kan blive optaget efter reglerne for lønmodtagere, hvis du er elev på en godkendt uddannelse, har mindst 12 måneder tilbage af din elevtid og er i praktik på optagelsestidspunktet. Dermed kan du få dagpenge fra den første ledige dag efter, at du er blevet udlært. Du skal dog opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Hvis du melder dig ind 12 måneder før, du bliver udlært, skal du sende en indmeldelsesblanket til Business Danmarks A-kasse sammen med din sidste månedslønseddel. Husk at der skal være mindst 12 måneder tilbage af din læretid, når vi modtager din ansøgningsblanket. Hvis du melder dig ind som dimittend, skal vi have modtaget din ansøgningsblanket inden 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Gymnasiale uddannelser

Du skal være opmærksom på, at gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke er uddannelser, som giver erhvervskompetence. Derfor kan en studentereksamen, en HH-uddannelse samt ligestillede uddannelser ikke give adgang til optagelse på dimittendvilkår i en a-kasse.