Husk at oprette dit CV

Formålet med at oprette et CV er, at du som ledig selv lægger de oplysninger frem, der er relevante for at matche et ledigt job i Job- og CV-banken. Når du lægger dit CV ind på Jobnet.dk, viser du din profil for virksomheder, der mangler medarbejdere. Via jobnet.dk kan eventuelle arbejdsgivere kontakte dig direkte med henblik på ansættelse.

Du er forpligtet til at oprette dit CV inden 2 uger fra den dag, du tilmeldte dig Jobcentret. CV’et skal du oprette på jobcentrets hjemmeside. Du kan oprette dit CV her.

Se her hvordan du gør: 

Jobsøgning er en væsentlig del af rådighedsforpligtelsen, og i dit CV viser du inden for, hvilke områder du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Vi kan vejlede dig

Hvis du har brug for hjælp til at udarbejde dit CV, hjælper a-kassen dig gerne. Du kan også få vejledning på Jobcentret.

Godkendelse af CV

Når du har oprettet dit CV, skal a-kassen godkende, at det lever op til reglerne. Det gør vi til CV-samtalen, som vi indkalder dig til senest 2 uger efter, at du har registreret dig som ledig på Jobcentret. Det er vigtigt, at du møder op til samtalen, da et godkendt CV er en betingelse for at være dagpengeberettiget. Dit CV skal indeholde oplysninger om:

  • Dine tidligere beskæftigelsesforhold.
  • Hvilke områder, du søger job indenfor.
  • Din uddannelsesbaggrund, kurser m.m.
  • Dine øvrige kvalifikationer, f.eks. pc-kørekort, sprogkundskaber mm.
  • Dine personlige forhold, f.eks. om du har begrænset arbejdsevne.

’Min side’ på Jobnet.dk

Når du melder dig ledig hos Jobcentret, oprettes der en personlig profil til dig på Jobcentrets hjemmeside. Den hedder ’Min side’. Her kan du løbende redigere i dit CV samt afmelde dig Jobcentret, hvis du kommer i arbejde. Det er også på ’Min side’, at du meddeler ferie og sygdom. Mens du er ledig, skal du mindst hver 7. dag tjekke dine jobforslag fra Jobnet. Din joblog skal også ajourføres hver uge.

Hvad er 'et aktivt CV'?

Når dit CV er 'aktivt', betyder det, at du løbende holder øje med, om der er kommet henvendelser fra arbejdsgivere, som har set dit CV. Samtidig ajourfører du dit CV, hvis du tilegner dig nye kompetencer eller erfaringer, som er relevante for din jobsøgning.

Hvad sker der, hvis ikke du ikke opretter/ajourfører dit CV?

Hvis du ikke opretter et CV inden for to uger efter, du meldte dig ledig i jobcentret, eller hvis du ikke ajourfører det, skal vi ifølge reglerne vurdere din rådighed. Det kan altså få konsekvenser i forhold til din dagpengeret, hvis du ikke opretter eller vedligeholder dit CV. Du kan ikke få udbetalt dagpenge, hvis du ikke giver a-kassen adgang til dit CV, eller hvis du udebliver fra en CV-samtale, som a-kassen har indkaldt til. 

Krav til jobsøgning

I forbindelse med CV-samtalen, skal du og a-kassen  aftale ”Krav til jobsøgning”, hvor de konkrete mål for din jobsøgning fremgår. Her bliver det aftalt hvilke faglige områder og hvilke tiltag, der bedst understøtter dine muligheder for at komme i arbejde. "Krav til jobsøgning" udfyldes via vores selvbetjening. Vi evaluerer løbende sammen med dig, hvad der virker. "Krav til jobsøgning" skal ajourføres ved samtaler i a-kassen og i forbindelse med efterfølgende rådighedsvurderinger.

Det er vigtigt, at du lægger energi i, at det aftalte bliver overholdt, da det sammen med dine egne initiativer omkring jobsøgningen vil indgå i rådighedsvurderingen.