Vejledningssamtaler

Som ledig, skal du indgå i et obligatorisk vejledningsforløb i a-kassen. Vejledningsforløbet er tilrettelagt, så du får indblik i dagpengeregler og hjælp til at afklare i hvilken retning, du vil gå for at komme i arbejde igen. Den første samtale i forløbet sigter blandt andet på at afklare:

  • Dine kvalifikationer og ressourcer
  • Dine ønsker og muligheder
  • Dine uddannelsesmuligheder

I a-kassen er vi så fleksible som muligt inden for lovens rammer. Derfor tilpasser vi længden af vejledningssamtalerne efter vores medlemmers behov.

Sådan foregår det

A-kassen indkalder dig til en vejledningssamtale senest 2 uger efter, at du er blevet ledig. Ved samtalen gennemgår vi dit CV, som du i forvejen har oprettet på www.Jobnet.dk, blandt andet for at sikre os, at CV'et er fyldestgørende i forhold til lovens krav. Vi vejleder dig om de regler, du skal opfylde for at kunne få udbetalt dagpenge. Der skal også udarbejdes "Krav til jobsøgning" ved vejledningssamtalen, ligesom du skal udfylde det, som kaldes "Min plan". Vi har i forvejen sendt dig en oversigt over samtalens indhold, så du har mulighed for at forberede dig til samtalen. Du kan også udfylde "krav til jobsøgning" og "Min plan", som du kan finde i selvbetjeningen under menupunktet "jobsøgning & møder".

Inden du har været ledig i 3 måneder i alt, bliver du indkaldt til en ny samtale, hvor vi gennemgår din jobsøgning og yder sparring omkring, hvordan din jobsøgning kan optimeres og målrettes. Ved disse samtaler skal vi også vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samtidig mulighed for at anvise dig konkrete job, som du skal søge.

Denne type samtaler skal afholdes med 3 måneders interval i de første 6 måneders ledighed. Derefter vil du blive indkaldt til rådighedssamtale i a-kassen efter behov.

Samtaler på Jobcentret

Sideløbende med samtalerne i a-kassen skal du til samtale på Jobcentret. Her er der fokus på at finde et arbejde eller eventuelt et aktiveringsforløb til dig.

Inden for de første 6 måneders ledighed vil du blive indkaldt til jobsamtale i Jobcenteret 1 gang om måneden. A-kassen vil deltage i en af samtalerne sammen med dig på Jobcenteret efter 5 eller 6 måneders ledighed og igen i en fælles samtale efter 16 måneders ledighed. Du bestemmer selv om, du vil have Min A-kasse med til samtalerne. Du skal blot give besked til os, hvis du ikke ønsker, at vi deltager.

Efter 6 måneders ledighed vil du blive indkaldt til samtale i Jobcenteret hver 3. måned.