Uddannelse på under 20 timer om ugen på dagpenge

Du har mulighed for at følge uddannelse på under 20 timer forudsat, at uddannelsen ikke giver ret til SU som heltidsuddannelse. Eksempler på uddannelser, der kan følges på under 20 timer om ugen med ret til dagpenge, er meritlærer- og meritpædagoguddannelsen, merkonomuddannelsen, HD-studiet, MBA og MPA.

Herudover er det mulighed for at følge enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen. Det omfatter studentereksamen, højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHx) og højere teknisk eksamen (HTx).

Starter du på en uddannelse, skal det altid meddeles til a-kassen.

Send besked om uddannelse til a-kassen