6. ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, og har ret til dagpenge, har du mulighed for at deltage i jobrettet uddannelse.

Du har mulighed for at deltage i uddannelse i op til 6 uger.

Uddannelser der giver adgang til jobrettet uddannelse

De uddannelser du kan deltage i, står på den landsdækkende positivlist for 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan kun deltage i kurser, som er indenfor den samme erhvervsgruppe på positivlisten.

Se positivlisten

Hvem kan deltage

  • Den ufaglærte ledige – Du skal have afsluttet folkeskolen og eventuel en gymnasial uddannelse som f.eks. STX, HHX, HTX og lignende, og ingen anden uddannelse herefter.
  • Den faglærte ledige – Du skal have en erhvervsfaglig uddannelse som f.eks. kontorassistent, tømrer, murer, grafiker eller frisør.
  • Ledige med en kort videregående uddannelse der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. En kort videregående uddannelse er oftest en erhvervsakademiuddannelse.

Hvornår kan du deltage

  • Fra du har været ledig i sammenlagt 5 uger.
  • Når du har været til CV møde i a-kassen, og du ved den første samtale i jobcentret har fortalt du ønsker at gøre brug af 6 ugers jobrettet uddannelse.
  • Er du fyldt 25 år skal de 6 ugers jobrettet uddannelse være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.
  • Er du under 25 år skal de 6 ugers jobrettet uddannelse være afsluttet inden for de første 6 måneders ledighed.

Uddannelser der overstiger 6 uger

Uddannelser på positivlisten, der overstiger 6 ugers varighed, kan kun bevilges som jobrettet uddannelse, hvis jobcentret bevilger den del af uddannelsen der overstiger 6 uger, som et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansøgning om 6 ugers jobrettet uddannelse

Ansøgningen du skal søge 6 ugers jobrettet uddannelse på, hedder AR237 og findes nederst på siden her.

Skal du være til rådighed under 6 ugers jobrettet uddannelse?

Du skal gå på jobnet.dk mindst hver 7. dag for at tjekke jobopslag. Dit CV på jobnet.dk skal fortsat være aktivt.

Du behøver ikke at søge arbejde eller deltage i a-kassens, jobcentrets eller anden aktørs møder under 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvis du arbejder deltid eller har selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du arbejder deltid med frigørelsesattest eller med selvstændig virksomhed, skal du søge om uddannelse efter reglerne om VEU eller SVU. Du kan læse mere om VEU på veug.dk og om SVU på svu.dk.

Befordringsgodtgørelse

Har du har mere end 24 kilometers daglig transport mellem din bopæl og dit kursussted, og du deltager i arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kursus), kan du få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udgør 1,00 kr. pr. kilometer ud over de første 24 kilometer. Du skal søge om befordringen i a-kassen på blanketten AB421