Vente med efterløn

Fordele, hvis du venter med efterløn

Hvis du venter med at gå på efterløn, selvom du har fået dit efterlønsbevis, kan du opnå en række fordele: 

  • En højere efterlønssats
  • At dine pensioner ikke bliver modregnet, medmindre de knytter sig til tidligere ansættelsesforhold og udbetales løbende.
  • Mulighed for skattefri præmie, der udbetales af akassen som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen

Det kræver blot, at: 

  • Du venter med at gå på efterløn til tidligst 2 år efter den dato, efterlønsbeviset gælder fra. (Det såkaldte 2års-krav).
  • Du som fuldtidsforsikret eller kombinationsforsikret har haft lønarbejde eller drevet selvstændig virksomhed i mindst 3.120 løntimer. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejde i mindst 2.496 indberettede timer. Det er en betingelse, at lønarbejdet er indberettet til indkomstregisteret. Hvis man er mere end 2 år om at optjene arbejdskravet, er 2års-kravet først opfyldt den dag, alle timerne er indberettet.
  • Du ikke modtager delpension.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din efterløn.