Satser for efterløn

Efterlønssatsen afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden.

Du kan få op til 90% af din tidligere indtægt, dog højst den maksimale dagpengesats:

Går du på efterløn mindre end 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan efterlønnen højst være 91% af den højeste dagpengesats. Det er 17.168 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og 11.445 kr. om måneden for deltidsforsikrede (2019-tal). Det svarer til henholdsvis ca. 206.016 kr. og ca. 137.340 kr. på årsbasis. Hvis du venter med at gå på efterløn i mindst 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan du derimod få efterløn svarende til den højeste dagpengesats. Du skal samtidig have arbejdet i tilstrækkeligt omfang. Læs evt. Fordele, hvis du venter med efterløn.

Den højeste dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede er 871 kr. og 580 kr. om dagen (2019-tal), hvilket cirka svarer til henholdsvis 226.392 kr. og 150.924 kr. om året.

Fuldtids- eller deltidsforsikret?

Hvis du på efterlønstidspunktet har samme forsikringsstatus, som da dit efterlønsbevis blev udstedt, kan din sats aldrig blive lavere end den, der står på efterlønsbeviset.

For at få efterløn som fuldtidsforsikret er hovedreglen, at du skal have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til efterløn.