Fortrydelsesordning

Ordningen gælder kun for personer født 1. juli 1960 eller senere

Betingelser for at benytte Fortrydelsesordningen:

  • Man har tidligere kunnet tilmelde sig efterlønsordningen og har lavet et fravalg eller er blevet frameldt.
  • Personer født før 1. januar 1973 skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse siden 1. januar 1997.
  • Personer født 1. januar 1973 eller senere skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse fra det fyldte 24. år.
  • At man tilmelder sig efterlønsordningen senest 15 år før efterlønsalderen.
  • Personer født i perioden 1. juli 1960 til 30. juni 1964 kan få ret til efterløn, hvis de tilmelder sig efterlønsordningen senest 15 år før, de fylder 62 år - altså som 47-årig.

Reduceret efterløn:

Efterlønnens størrelse ved tilmelding til efterløn efter fortrydelsesordningen nedsættes i forhold til, hvor mange hele års efterlønsbidrag, der mangler at blive betalt i forhold til den nødvendige bidragsbetaling efter den ordinære efterløn. Efterlønsydelsen nedsættes med to pct. af den maksimale dagpengesats for hvert hele års manglende efterlønsbidrag.

Den skattefrie præmie bliver nedsat med 4 pct. pr. år, man mangler at betale efterlønsbidrag

  • Alle perioder med indbetalt efterlønsbidrag, der ikke er betalt tilbage, tæller med til anciennieteten for ret til efterløn.
  • Perioder med indbetalt efterlønsbidrag, hvor registreringen er overført til direktoratet, men ikke tilbagebetalt, kan tælle med.

Tilmeldingsskema til fortrydelsesordningen (pdf)