Efterløn i udlandet

Som udgangspunkt skal du være bosat i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland) for at kunne få efterløn. Men du kan få udbetalt efterløn, hvis du bosætter dig i et andet EØS-land. Dette gælder også i begrænset omfang, hvis du bosætter dig uden for EØS-området.

Skatteforhold

Hvis du bosætter dig i et andet EØS-land skal vi tilbageholde skat på samme måde, som hvis du fortsat boede i Danmark. Dog skal vi ikke tilbageholde skat, hvis de danske skatte-myndigheder bekræfter, at du ikke er skattepligtig i Danmark.

Lande udenfor EØS-området

Der kan også udbetales efterløn under midlertidigt ophold i lande udenfor EØS-området (fx USA, Australien) i op til sammenlagt 91 dage indenfor hvert kalenderår.

Hvis opholdet overstiger sammenlagt 91 dage, eller du tager fast ophold i et land udenfor EØS-området, skal vi stoppe udbetalingen af efterløn, indtil du igen bosætter dig i Danmark eller i et andet EØS-land.

Oplysningspligt

Hvis du flytter til et land udenfor EØS-området har du pligt til at give akassen oplysning om opholdets starttidspunkt og afslutningstidspunkt.

Læs mere om EØS-landene og arbejdsløshedsforsikring på borger.dk.