Oversigt over efterløn og udskydelsesordningen

Fødselsdato indenfor interval

Minimums-alder ved overgang til efterløn

Folke-
pensions-alder

Efterløn hvor længe?

Procentsats for pensions-
modregning i depotværdi/livsvarig + bortfald af bundfradrag

Procentsats for pensions-modregning i løbende
udbetalinger

Efterlønssats

Skattefri præmie

1. jan. – 30. juni 1954

60 ½ år

65 ½ år

5 år

60 % af sum af 5% af depotværdi plus 80% af årlig livsvarig. Bundfradrag 13.800 (2011) 

50% hvis overgang før 62 ½-årsdag ellers 55 %

91 %, hvis overgang før 62 ½-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer

1. juli – 31. dec. 1954

61 år

66 år

5 år

60 % af sum.  Bundfradrag 13.800 (2011) 

50/55 %

91 %, hvis overgang før 63-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer

1. jan. – 30. juni 1955

61 ½ år

66 ½ år

5 år

60 % af sum. Bundfradrag 13.800 (2011) 

50/55 %

91 %, hvis overgang før 63 ½-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer

1. juli – 31. dec. 1955

62 år

67 år

5 år

60 % af sum. Bundfradrag 13.800 (2011)  

50/55 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer

1. jan. – 30. juni 1956

62 ½ år

67 år

4 ½ år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 1 ½ år og haft 2.340 timer

1. juli 1956 – 31. dec. 1958

63 år

67 år

4 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 1 år og haft 1.560

1. jan. – 30. juni 1959

63 ½ år

67 år

3 ½ år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst ½ år og haft 780

1. juli 1959 – 31. dec. 1962

64 år

67 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan. 1963 – 31. dec. 1966

65 år*

68 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan. 1967 – 31. dec. 1970

66 år*

69 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan 1971 eller senere

66 år **

69 år*

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

** Med de allerede konstaterede forlængelser af danskernes gennemsnitlige levetid, vil efterlønsalderen være 65 år i 2027 og 66 år i 2030.

*Alderen forhøjes, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0,6 år første gang med virkning fra 2027. Det blev aftalt i Velfærdsforliget i 2006.