Satser og udbetaling

Den individuelle dagpengesats gælder under hele din dagpengeperiode. Den bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har fået mest i løn, inden for de sidste 24 måneder. For at kunne få maksimumsatsen, skal du have haft en gennemsnitlig månedsløn på mindst 23.048 kr. i 2020.

A-kassen beregner din dagpengesats ud fra 90% af din indberettede løn. Du kan dog aldrig få mere end maksimumsatsen som i 2020 er på 19.083 kr. om måneden. 

Læs mere om satser og udbetaling her

Business Danmark er en del af Min A-kasse, der varetager akasse-ydelserne på vegne af Business Danmark - derfor vil du blive ledt over på deres hjemmeside.