Hvordan og hvorfor får man det?

Når man får karantæne i dagpengesystemet, betyder det, at man ikke har ret til dagpenge i en periode. Har du fået karantæne, så er det vigtigt, at du er tilmeldt Jobcentret i hele karantæneperioden.

Vi skal ifølge reglerne altid vurdere grunden til din ledighed for at finde ud af, hvornår du har ret til dagpenge. Du får karantæne, hvis vi vurderer, at din ledighed er selvforskyldt. Det kunne f.eks. være, hvis du har sagt op uden det, man i dagpengesystemet kalder en gyldig grund. Det kunne også være, hvis din arbejdsgiver har sagt dig op, f.eks. fordi du ikke er mødt på arbejde.

Du kan også få karantæne, selvom du allerede er inde i dagpengesystemet. Det får du, hvis du ikke medvirker aktivt til at komme ud af ledigheden inden for de rammer, der er sat af dagpengesystemet.

Læs mere om karantæne her

Business Danmark er en del af Min A-kasse, der varetager akasse-ydelserne på vegne af Business Danmark - derfor vil du blive ledt over på deres hjemmeside.