Hvad gør du, hvis du bliver syg?

Du har mulighed for at få dagpenge eller sygedagpenge hvis du bliver syg. Men der er nogle krav, som du skal være opmærksom på.

Læs mere om dagpenge under sygdom her

Business Danmark er en del af Min A-kasse, der varetager akasse-ydelserne på vegne af Business Danmark - derfor vil du blive ledt over på deres hjemmeside.