Barselsdagpenge

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler barselsdagpenge og som kan svare på spørgsmål om barselsdagpenge.
Men vi kan som a-kasse komme ind i billedet alligevel, hvis du er ledig.

Læs mere om barselsdagpenge her

Business Danmark er en del af Min A-kasse, der varetager akasse-ydelserne på vegne af Business Danmark - derfor vil du blive ledt over på deres hjemmeside.

Læs mere om barsel her:

borger.dk kan du få et fuldt overblik over mulighederne for at modtage barselsdagpenge.