Dagpenge

Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra a-kassen.

For at være dagpengeberettiget skal du:

  • Være ledig.
  • Have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år.
  • Opfylde et indkomst – eller beskæftigelseskrav.
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du skal søge arbejde og være registreret som jobsøgende på ’Min Side’ på Jobnet.dk
  • Tjekke dine jobforslag på ´Min Side´, mindst hver 7. dag.
  • Kunne påtage dig et arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.

Ret til dagpenge

Dagpengesystemet skelner mellem forskellige måder at optjene dagpengeret på. Der er nemlig forskel på, om du er helt ny i dagpengesystemet, eller om du har fået dagpenge før.

Hvor længe kan du få dagpenge, hvis ikke du får arbejde?

Som hovedregel kan du få dagpenge i 2 år (3.848 timer) inden for en referenceperiode på 3 år. Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan udbetales dagpenge eller andre ydelser.

Nyuddannet og dagpenge

Hvis du er optaget i a-kassen som nyuddannet, har du ret til dagpenge efter din uddannelse er afsluttet. Hvis du er nyuddannet og ledig, får du udbetalt dagpenge ud fra en fast sats, nemlig dimittendsatsen. Læs mere her

Feriedagpenge

Hvis du skal søge om feriedagpenge, kan du udfylde ansøgningen i selvbetjeningen.

Læs mere om dagpenge og ledighed her

Business Danmark er en del af Min A-kasse, der varetager akasse-ydelserne på vegne af Business Danmark - derfor vil du blive ledt over på deres hjemmeside.