Sådan står du til rådighed

For at få udbetalt dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal kunne arbejde, være aktivt jobsøgende, og opfylde de krav, som er fastsat i reglerne.

Spørg a-kassen

A-kassen er efter reglerne forpligtet til at kontrollere, at ledige dagpengemodtagere er aktivt jobsøgende og opfylder kravene om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan være sociale eller helbredsmæssige årsager til, at du ikke længere kan påtage dig arbejde inden for dit hidtidige arbejdsområde. I så fald, skal der være andre faglige områder, som du kan varetage og søge job inden for. Hvis det er tilfældet, bør du søge råd og vejledning hos os.

Læs mere om at stå til rådighed her

Business Danmark er en del af Min A-kasse, der varetager akasse-ydelserne på vegne af Business Danmark - derfor vil du blive ledt over på deres hjemmeside.

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 3374 0200.