Værd at vide om dagpenge

Nyt om corona og dagpenge

Hele beskæftigelsesindsatsen lukkes midlertidigt ned som følge af regeringens indgreb for at bremse spredningen af den smitsomme coronavirus – der udbetales naturligvis stadig dagpenge.

Det betyder, at alle møder med jobcentre og a-kasser samt aktiveringstilbud midlertidigt suspenderes.

Nyt om corona og dagpenge

Dagpenge

Mange spørgsmål kan melde sig, når du i en periode skal modtage dagpenge. Her kan du læse mere om de fordele og muligheder, som du har:

Business Danmark er en del af Min A-kasse, der varetager akasse-ydelserne på vegne af Business Danmark.