Revalidering

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, som skal bidrage til, at en person med begrænset arbejdsevne fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Målet med revalidering er, at den sygemeldte bliver selvforsørgende.

Revalidering skal tilrettelægges ud fra revalidenten forudsætninger, og den skal være realistisk.

Revalidering kan være en eller flere aktiviteter som fx arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, uddannelse, hjælp til selvstændig virksomhed m.v.

Under revalideringen modtager revalidenten enten revalideringsydelse eller mindste overenskomstmæssige løn med løntilskud.

Er revalideringen i form af etablering af selvstændig virksomhed, kan man under visse forudsætninger få støtte til det.