Personalegoder

Der sker ikke beskatning af privat brug af pc stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Der sker heller ikke beskatning af en fri parkeringsplads, som af hensyn til arbejdet stilles til rådighed af arbejdsgiveren.

Men der findes en bagatelgrænse for visse personalegoder.

Goder, som arbejdsgiveren har betalt af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger et vist beløb.

Skatterådets standardsatser

 

Personalegoder er f.eks.:

  •  Vaccination.
  •  Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. ved overarbejde.
  •  Avis til brug for arbejdet.
  •  Et (delvis) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges i arbejdets udførelse.
  • Kreditkortgebyr.
  • Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren.
 

Læs mere om personalegoder og deres skattemæssige konsekvenser i Personalegoder 2014 udgivet af revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

Email:
Mobil:
Stilling:
Uddannelse:
Arbejder med:
×