Ligningsfradrag

Ligningsmæssige fradrag sker i den skattepligtige indkomst, og har derfor ikke samme skatteværdi som fradrag i den personlige indkomst.

De vigtigste ligningsmæssige fradrag er befordring, kontingent til a-kasse, fagligt kontingent, efterlønsbidrag, evt. præmie til Business Danmarks Lønforsikring og øvrige lønmodtagerudgifter.

Kontingent til Business Danmark, Business Danmarks A-kasse og efterlønsbidrag kan fratrækkes fuldt ud. En evt. præmie til Business Danmarks Lønforsikring er dog kun 95% fradragsberettiget.

SKAT får automatisk at vide, hvor meget du betaler i kontingent til forening og/eller a-kasse, i efterlønsbidrag og evt. præmie til lønforsikringen.

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

Email:
Mobil:
Stilling:
Uddannelse:
Arbejder med:
×