Kapitalindkomst

Der er flere forskellige former for kapitalindkomst, f.eks. renteindtægter fra indestående i pengeinstitutter, renteindtægter fra obligationer og fra pantebreve i depot. Hertil kommer overskud af dansk ejendom.

Banken opgiver renteindtægterne - også for pantebreve i depot. Hvis du har renteindtægter fra pantebreve, som ikke er i depot i banken, skal du sørge for, at renteindtægten kommer med på selvangivelsen.

Lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig, sommerhus eller værelser er også kapitalindkomst. Der gælder særlige regler for disse indtægter. I øvrigt er overskud eller underskud ved skibsvirksomhed som bierhverv og overskud ved visse anpartsvirksomheder kapitalindkomst.

 

Fradrag i kapitalindkomst

Under fradrag i kapitalindkomst hører renteudgifter til realkreditinstitutter og pengeinstitutter m.v. Når det drejer sig om renteudgifter på pantebreve, ser man på, om pantebrevene er i depot. Er de i depot, er der ikke noget problem, så opgiver banken renteudgiften.

Er pantebrevene derimod ikke i depot, skal du selv sikre dig, at renteudgifterne kommer med som et fradrag på selvangivelsen.

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

Email:
Mobil:
Stilling:
Uddannelse:
Arbejder med:
×