AM-bidrag

Fra 2011 opkræves AM-bidrag på linje med øvrige skatter, og de fritagelser for at betale AM-bidrag, som gælder indtil da, bortfalder.

Det betyder, at AM-bidraget får karakter af en egentlig skat, og de indkomster, der tidligere var undtaget AM-bidrag, skal fra 2011 også betale AM-bidrag.

Der betales fortsat AM-bidrag af indkomst fra udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed og personalegoder som fri kost og logi, fri bil, multimedier, optioner og warrants - samt af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale - dog ikke af beløb under 8.000 kr.

I kompensationsbeløbet for konkurrence - og kundeklausuler skal der betales AM-bidrag.

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

Email:
Mobil:
Stilling:
Uddannelse:
Arbejder med:
×