Tillæg til ansættelsesbevis vedrørende tillidshverv

Herunder kan du se teksen, som den bør se ud i et tillæg. Du kan også downloade den som pdf her:

 

Hent PDF

 

 

Tillæg til ansættelsesbevis vedrørende tillidshverv

 

Det attesteres herved, at:

 

Arbejdsgiver:

 


 

anerkender at:

 

Navn:


 

 

Stilling:


 

er valgt som arbejdsmiljørepræsentant/tillidsrepræsentant

Arbejdsgiver anerkender herved, at den tillidsvalgte alene kan afskediges, når der foreligger tvingende årsager hertil. Hvis der ikke foreligger tvingende årsager tilkommer der den tillidsvalgte en godtgørelse iht. gældende regler og i henhold til arbejdsmiljølovens § 10.

Arbejdsgiver forpligter sig til at sikre, at den tillidsvalgte får den fornødne tid til at varetage sine forpligtigelser i arbejdet som tillidsvalgt uden afkortning i lønnen samt, at den tillidsvalgte får mulighed for at erhverve viden og uddannelse i sikkerhedsmæssige spørgsmål i henhold til arbejdsmiljøloven § 9.

Det aftales samtidig, at tillids/arbejdsmiljørepræsentanten i tilfælde af afskedigelse får udbetalt en særlig godtgørelse svarende til to måneders løn.

Tvister om nærværende tillæg afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

 

Dato/underskrift arbejdsgiver 


 

Dato/underskrift arbejdstager


 


Denne info/vejledning kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

×