Ophør af arbejde

Får du problemer med din arbejdsgiver, prøver Juridisk Service at finde en tilfredsstillende løsning. Lykkes det ikke, vurderer Juridisk Service, om der er grundlag for at henvise sagen til advokatbehandling og evt. retssag.

For at få hjælp i Juridisk Service skal din sag opfylde betingelser for retshjælp. Det betyder, at sagen skal være opstået, efter du blevet medlem af Business Danmark og at sagen skal være anmeldt til Juridisk Service, senest to måneder efter, den er opstået.

Overgives sagen til Business Danmarks advokater, bliver du bedt om en redegørelse for sagen og evt. et møde. Under hele sagsforløbet er der tæt kontakt mellem dig og advokaten.

Vejen gennem retssystemet er ofte lang: Ca. et år ved byretten og op til to år, hvis sagen skal for landsretten. Sager for Højesteret varer yderligere et eller to år. Det er sjældent, sager ankes til Højesteret.

Juridisk Service hjælper som hovedregel kun i sager, som kan afgøres i første instans ved en dansk domstol.

Juridisk Service kan dog efter konkret vurdering føre sager, der ifølge en kontraktretlig forpligtelse skal behandles ved en dansk voldgiftsret.

Så brug os - det er det vi er her for. Ring 3374 0200 eller kontakt os her

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

Email:
Mobil:
Stilling:
Uddannelse:
Arbejder med:
×