Kontorets indretning - APV

Alle arbejdspladser skal have en arbejdspladsvurdering (APV). Den bruges til at sætte arbejdsmiljøindsatsen i system: Kortlægge det samlede arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats og lægge en plan for, hvordan man vil forbedre arbejdsmiljøet og forebygge alle former for arbejdsskader.

Dette gælder både for arbejdspladsens indretning, men også for hjemmekontorets.

Se vores videoer om arbejdspladsens indretning.

APV’en kan bruges til at finde ud af:

  • om der er problemer med arbejdsmiljøet
  • hvor eventuelle problemer er
  • hvordan virksomheden løser problemerne
  • hvem, der har ansvar for, at de bliver løst
  • hvornår, der skal følges op

Her kan du læse mere om:

Hvad er en APV og hvordan fungerer det?

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

Email:
Mobil:
Stilling:
Uddannelse:
Arbejder med:
×