Satser for diæt og kørsel

Satser pr. km for kørsel i egen bil - kr
2017 2016
Indtil 20.000 km. 3,53 kr. 3,63 kr.
Over 20.000 km. 1,93 kr. 1,99 kr.
   
Diætsatser - kr
2017 2016
Logi ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 209,00 205,00
Fortæring ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 487,00 477,00
15% fradrag i sats, hvis morgenmad er med i hotelregning 73,05
71,55
30% fradrag i sats, hvis frokost er med i hotelregning 146,10
143,10
30% fradrag i sats, hvis aftensmad er med i hotelregning 146,10 143,10
25% fradrag i sats til småfornødenheder 121,75 119,25
Rejsedage: Efterfølgende dag - pr. påbegyndt time 20,30
19,87

Alternativ: Fradrag i selvangivelsen efter dokumenterede udgifter - dog maks. 26.800 kr. for året 2017 (26.200 kr. for året 2016).

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

Email:
Mobil:
Stilling:
Uddannelse:
Arbejder med:
×