Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Dine penge i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Har du en opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond - optjent i perioden september 1977 til august 1979 - kan du få pengene udbetalt, hvis du opfylder én af nedenstående betingelser:

  • Du er fyldt 60 år.
  • Du er tilkendt førtidspension.
  • Du er tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension i form af egenpension.
  • Du er tilkendt alders- eller invalidepension fra en godkendt pensionsordning.
  • Du er tilkendt erstatning for tab af mindst 50 pct. af erhvervsevnen.
  • Du er tilkendt en udenlandsk pension eller udenlandsk erstatning efter regler, der svarer til en af de fire ovenstående pensions- eller erstatningsordninger.
  • Du er flyttet til Grønland eller Færøerne for at bo der fast, og du har boet der i de seneste fem år.
  • Du er flyttet til udlandet for at tage varig bopæl.
 

Fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan du rekvirere en udbetalingsblanket, hvis du ønsker din opsparing udbetalt - eller ring til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, tlf. 7013 1377.

Send som email

×

Opdater din profil

Det er ved at være lang tid siden du sidst har opdateret din medlemsprofil. Når du gør det, kan vi løbende udvikle nye services, der er skræddersyet til medlemmernes forskellige baggrunde. Så gør dig selv (og os) en tjeneste og opdatér din medlemsprofil - på forhånd tak.

×