Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Dine penge i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Har du en opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond - optjent i perioden september 1977 til august 1979 - kan du få pengene udbetalt, hvis du opfylder én af nedenstående betingelser:

  • Du er fyldt 60 år.
  • Du er tilkendt førtidspension.
  • Du er tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension i form af egenpension.
  • Du er tilkendt alders- eller invalidepension fra en godkendt pensionsordning.
  • Du er tilkendt erstatning for tab af mindst 50 pct. af erhvervsevnen.
  • Du er tilkendt en udenlandsk pension eller udenlandsk erstatning efter regler, der svarer til en af de fire ovenstående pensions- eller erstatningsordninger.
  • Du er flyttet til Grønland eller Færøerne for at bo der fast, og du har boet der i de seneste fem år.
  • Du er flyttet til udlandet for at tage varig bopæl.
 

Fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan du rekvirere en udbetalingsblanket, hvis du ønsker din opsparing udbetalt - eller ring til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, tlf. 7013 1377.